Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Olof Palme

Olof Palme föddes 1927 och var socialdemokraternas partiordförande 1969 - 1986.

Olof Palme valdes in i riksdagen 1958. Han var konsultativt statsråd 1965-1967, kommunikationsminister 1965-1967 och utbildningsminister 1967-1969. År 1969 efterträdde han Tage Erlander som partiordförande och statsminister. Olof Palme var en stor internationalist som kämpade för fred, mot kärnvapen och för utvecklingsbistånd. Under hans statsministertid, 1969-1976 och 1982-1986, genomfördes omfattande arbetslivsreformer som gav medbestämmande åt de anställda, 40 timmars arbetsvecka och pension vid 65 års ålder. Sverige beslöt efter en folkomröstning 1980 att gradvis avveckla kärnkraften, en linje som socialdemokraterna stödde. Den 28 februari 1986 mördades Olof Palme på Sveavägen i Stockholm.

Olof Palmes minnesfond
Olof Palmes minnesfond för internationell förståelse och gemensam säkerhet instiftades av Olof Palmes familj och den socialdemokratiska partistyrelsen för att hedra hans minne.
Stöd Olof Palmes minnesfond>> Länk till annan webbplats.


Olof Palmes Internationella Center

Olof Palmes Internationella Center arbetar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred och är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet och opinionsbildning.
Stöd Palmecentrets solidaritetsfond>> Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: