Gå till innehåll

Idrott

Fler ska få möjlighet att idrotta

En stark idrottsrörelse är en del av den svenska modellen som skapar ett bättre och tryggare Sverige. De ideella krafterna gör ovärderliga insatser för att engagera och aktivera många barn, unga och äldre. Vi ser med oro att många unga lämnat idrotten under pandemin, därför är det viktigt att få tillbaka dem till denna ovärderliga verksamhet som främjar såväl hälsa som social gemenskap.

Socialdemokraterna vill

 • att avgifterna ska hållas låga så att alla har möjlighet att delta
 • att tjejer och killar kan utöva idrott på lika villkor
 • att alla får 30 minuters daglig fysisk aktivitet i skolan eller på fritids
 • satsa på idrott och friluftsliv för äldre
 • inrätta en så kallad evenemangslista
 • öka resurserna till idrotten så att skolan eller kommunen kan anställa fler idrottsledare i utsatta områden.

Idrott för alla – fler i rörelse

Socialdemokraterna vill att alla ska ha möjlighet att delta i olika former av idrottsrörelsen och på sina egna villkor. I vårt Sverige ska alla ha en rik fritid. Alla barn och unga ska ha rätt att delta i ett rikt föreningsliv oavsett föräldrarnas inkomst. Avgifterna ska därför vara låga. Alla ska kunna delta oavsett kön, könsidentitet, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi vill även göra en särskild satsning på idrott och friluftsliv för äldre.

Sverige är ett starkt idrottsland. Var tredje vuxen är medlem i en idrotts- eller friluftslivsorganisation. Var femte vuxen gör frivilliga insatser. Det skapar ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Idrottsrörelsen lär ut föreningskunskap och hur demokratin fungerar i praktiken.

Vi strävar efter ett föreningsliv utan fördomar och diskriminering, där alla kan växa och utvecklas i en trygg miljö och där idrottsutövandet bygger på lust och glädje. Där det är roligt att träna, tävla och röra på sig – idrotten ska få oss alla att må bra.

Idrottsstödet, som fördelas av Riksidrottsförbundet, uppgick 2021 till cirka 2,4 miljarder. Riksidrottsförbundet har som övergripande mål att medlen, det vill säga pengarna, ska fördelas rättvist ur ett barnrätts- och jämställdhetsperspektiv. Stöd kan även lämnas till sådan verksamhet som stärker idrottsutövares internationella konkurrenskraft.

Ur den breda idrottsrörelsen växer morgondagens elitidrottare fram. Vi vill inrätta en så kallad evenemangslista för att vissa idrottsevenemang, av nationellt intresse, bara ska få sändas i fria kanaler som når minst 85 procent av hushållen.

Vi vill även öka resurserna till idrotten så att fler idrottsledare kan anställas i så kallade utsatta områden. Vi ska inte ha ett samhälle där barn förpassas till gator och torg efter skoldagens slut där de kan plockas upp av kriminella gäng. Alla barn ska få möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid, oavsett storlek på föräldrarnas plånbok.

Därför vill vi öka resurserna till idrottsrörelsen för att nå fler barn och unga. Vi vill också skapa mer tid för lärande och rörelse under eftermiddagarna för barn i utsatta områden

Det här har vi gjort

 • med anledning av pandemin har idrotten fått 3,5 miljarder kronor under 2020-2021
 • under 2022 har vi tillfört idrotten 300 miljoner kronor i kris- och återstartsstöd
 • under 2022 har vi ökat anslaget till friluftslivsorganisationer från 50 miljoner till 97 miljoner
 • en särskild satsning för att öka barn och ungas idrottande
 • ökat statens insatser så att idrotten kan arbeta med integration och nyanlända
 • tagit fram ett idrottspolitiskt program under 2016 med namnet "Fler i rörelse". Pdf, 634.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterades senast: