Public service och kommersiell media

Vi värnar public service och stödjer kommersiell media

Sveriges Radios, Sveriges Televisions och Utbildningsradions fria och självständiga roll ska försvaras och utvecklas. Staten har ett ansvar för att stödja kommersiell media.

Socialdemokraterna vill:

  • fortsatt verka för ett starkt och oberoende public service, bl.a. genom grundlagsskydd
  • att public service fortsatt ska ha ett brett utbud och spegla hela landet
  • att public service fortsatt ska utveckla nya verksamheter med syftet att nå medborgare som idag inte tar del av public services utbud
  • utveckla ett nytt plattformsoberoende mediestöd
  • inrätta en så kallad evenemangslista.

Vi vill ha ett fortsatt starkt och oberoende public service

Fri och oberoende media har en viktig demokratisk uppgift att spegla den politiska debatten och granska makthavare. Här utgör public service en omistlig del. Sveriges Radio och Sveriges Television ska ha ett brett utbud av nyheter, samhälls- och kulturprogram, film, dokumentärer och nöjesprogram.

Vi vill ha en stor mediemångfald med kvalitetsjournalistik i hela landet. Därför finns ett mediestöd som ska bidra till innovation- och utveckling såväl som att stödja journalistik även i mindre städer och glesbygd. Coronapandemin har satt stor press på många lokaltidningar när annonsintäkterna uteblivit varför regeringen infört krisåtgärder – läs mer här: Krisstöd till medier och kulturinstitutioner.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

  • Moderniserat radio- och TV-avgiften för att säkra långsiktig finering och oberoende
  • Genomfört mediestöd för journalistik i hela landet, samt för innovations- och utvecklingsstöd
  • Tillsatt en utredning för ett nytt förbättrat press- och mediestöd anpassat för det moderna medielandskapet