Gå till innehåll

Public service och kommersiell media

Vi värnar public service och ger stöd för kommersiell journalistik i hela landet.

Sveriges Radios, Sveriges Televisions och Utbildningsradions fria och självständiga roll ska försvaras och utvecklas. Staten har ett ansvar för att stödja kommersiell media för en publicistisk mångfald och god journalistik i hela landet.

Socialdemokraterna vill

  • fortsatt verka för ett starkt och oberoende public service, bl.a. genom grundlagsskydd
  • att public service fortsatt ska ha ett brett utbud och spegla hela landet
  • att public service fortsatt ska utveckla nya verksamheter med syftet att nå medborgare som idag inte tar del av public services utbud
  • utveckla ett nytt plattformsoberoende mediestöd för god journalistik i hela landet
  • inrätta en så kallad evenemangslista.

Vi vill ha ett fortsatt starkt och oberoende public service

Fri och oberoende media har en viktig demokratisk uppgift att spegla den politiska debatten och granska makthavare. Här utgör public service en omistlig del. Sveriges Radio och Sveriges Television ska ha ett brett utbud av nyheter, samhälls- och kulturprogram, film, dokumentärer och nöjesprogram.

Just nu pågår en utredning tillsatt av regeringen som ser över hur press- och mediestödet ska se ut i ett modernt medielandskap. Vi vill se ett långsiktigt hållbart mediestöd som bidrar till bra villkor och ger förutsättningar för oberoende och lokalt förankrad nyhetsförmedling i hela landet med en publicistisk mångfald.

Det här har vi gjort

  • Moderniserat radio- och TV-avgiften för att säkra långsiktig finering och oberoende
  • Genomfört mediestöd för journalistik i hela landet, samt för innovations- och utvecklingsstöd
  • Tillsatt en utredning för ett nytt förbättrat press- och mediestöd anpassat för det moderna medielandskapet
  • Tillfälligt förstärk stöd till media för att de skulle ha större möjlighet att klara annonstappet under pandemin

Uppdaterades senast: