Ungdomsarbetslöshet

Ingen ung ska vara utan arbete

För Socialdemokraterna är kampen mot arbetslösheten den viktigaste uppgiften. Alla som kan jobba ska jobba. Ingen ung ska gå utan arbete.

Socialdemokraterna vill:

  • ha en 90-dagarsgaranti för unga. Den som är ung och utan arbete ska få stöd direkt och inom 90 dagar erbjudas ett riktigt jobb eller en utbildning som leder till jobb
  • införa utbildningskontrakt för att få unga som saknar gymnasiekompetens att avsluta sin gymnasieutbildning
  • införa bristyrkesutbildningar som utformas i nära samverkan med näringslivet och fackliga organisationer liksom utbyggd yrkesutbildning
  • ha ett kunskapslyft bland annat genom fler platser inom yrkesvux, komvux och folkhögskola samt ha fler högskoleplatser så att unga kan skaffa sig den kompetens som efterfrågas.

Ett starkare samhälle där alla unga har ett arbete

Socialdemokraterna bekämpar arbetslösheten genom att skapa nya jobb och genom att investera i människors kunskaper – inte genom att sänka deras löner. Vi vet att det är mycket lättare för unga att få jobb om de har en gedigen utbildning. Därför möjliggör vi utbildning för att ge fler unga chansen till ett bra jobb.

Under den förra borgerliga regeringen fick Sverige stöd från EU för att vi hade så hög ungdomsarbetslöshet. Nu, med en socialdemokratiskt ledd regering, har Sverige den lägsta ungdomsarbetslösheten på 15 år. Politik gör skillnad.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

  • minskat ungdomsarbetslösheten med 6,7 procentenheter. Antalet arbetslösa ungdomar har minskat med 52 000 personer
  • infört och uppfyllt en 90-dagarsgaranti för unga. Den som är ung och utan arbete ska få stöd direkt och inom 90 dagar erbjudas ett riktigt jobb eller en utbildning som leder till jobb
  • infört utbildningskontrakt för att få unga som saknar gymnasiekompetens att avsluta sin gymnasieutbildning
  • infört bristyrkesutbildningar som utformas i nära samverkan med näringslivet och fackliga organisationer liksom utbyggd yrkesutbildning
  • startat ett kunskapslyft bland annat genom fler platser inom yrkesvux, komvux och folkhögskola samt ha fler högskoleplatser så att unga kan skaffa sig den kompetens som efterfrågas.