Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Ungdomsarbetslöshet

Ingen ung ska vara utan arbete

En av Socialdemokraternas viktigaste prioriteringar är att bryta segregationen. En viktig del i detta är att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Ingen ung ska gå utan arbete. Svensk arbetsmarknad har gjort en stark återhämtning efter pandemin. Sysselsättningsgraden är nu högre än innan pandemin och arbetslösheten har minskat tydligt. Allra tydligast är minskningen bland unga. 

Socialdemokraterna vill

  • att alla barn, oavsett föräldrar eller bostadsområde, ska få en utbildning som ger bästa möjliga förutsättningar inför vuxenlivet. Hög och jämlik kunskap är också grundläggande för vår ekonomi och för jobben
  • att möjligheten att utbilda sig, med ett tydligt fokus på bristyrken, ska öka på alla nivåer
  • stärka insatserna för unga som varken arbetar eller studerar
  • införa aktivitetsplikt för rätt till försörjningsstöd.

Ett starkare samhälle där alla unga har ett arbete

Socialdemokraterna bekämpar arbetslösheten genom att skapa nya jobb och genom att investera i människors kunskaper – inte genom att sänka deras löner. Vi vet att det är mycket lättare för unga att få jobb om de har en gedigen utbildning. Därför möjliggör vi utbildning för att ge fler unga chansen till ett bra jobb.

Det här har vi gjort

  • infört och uppfyllt en 90-dagarsgaranti för unga. Den som är ung och utan arbete ska få stöd direkt och inom 90 dagar erbjudas ett riktigt jobb eller en utbildning som leder till jobb
  • infört utbildningskontrakt för att få unga som saknar gymnasiekompetens att avsluta sin gymnasieutbildning
  • infört bristyrkesutbildningar som utformas i nära samverkan med näringslivet och fackliga organisationer liksom utbyggd yrkesutbildning
  • startat ett kunskapslyft bland annat genom fler platser inom yrkesvux, komvux och folkhögskola samt ha fler högskoleplatser så att unga kan skaffa sig den kompetens som efterfrågas.

Uppdaterades senast: