Gå till innehåll

Ungdomsarbetslöshet

Ingen ung ska vara utan arbete

En av Socialdemokraternas viktigaste prioriteringar är att bryta segregationen. En viktig del i detta är att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Ingen ung ska gå utan arbete.

Socialdemokraterna vill

  • verka för det införs en bortre gräns för hur länge unga vuxna får vara arbetslösa innan någon form av insats ges. Den som är ung och utan arbete ska snabbt få stöd att komma i jobb eller utbildning
  • införa utbildningskontrakt för att få unga som saknar gymnasiekompetens att avsluta sin gymnasieutbildning
  • att möjligheten att utbilda sig, med ett tydligt fokus på bristyrken, ska öka på alla nivåer
  • stärka insatserna för unga som varken arbetar eller studerar
  • ha ett kunskapslyft bland annat genom fler platser inom yrkesvux, komvux och folkhögskola samt ha fler högskoleplatser så att fler unga kan skaffa sig den kompetens som efterfrågas

Ett starkare samhälle där alla unga har ett arbete

Socialdemokraterna bekämpar arbetslösheten genom att skapa nya jobb och genom att investera i människors kunskaper – inte genom att sänka deras löner. Vi vet att det är mycket lättare för unga att få jobb om de har en gedigen utbildning. Därför möjliggör vi utbildning för att ge fler unga chansen till ett bra jobb.

Det här har vi gjort

  • infört och uppfyllt en 90-dagarsgaranti för unga. Den som är ung och utan arbete ska få stöd direkt och inom 90 dagar erbjudas ett riktigt jobb eller en utbildning som leder till jobb
  • infört utbildningskontrakt för att få unga som saknar gymnasiekompetens att avsluta sin gymnasieutbildning
  • infört bristyrkesutbildningar som utformas i nära samverkan med näringslivet och fackliga organisationer liksom utbyggd yrkesutbildning
  • startat ett kunskapslyft bland annat genom fler platser inom yrkesvux, komvux och folkhögskola samt ha fler högskoleplatser så att unga kan skaffa sig den kompetens som efterfrågas

Uppdaterades senast: