Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Forskning

Stärkt konkurrenskraft genom forskning

Sverige ska vara en ledande kunskaps- och forskningsnation som konkurrerar med kunskap och kompetens. Socialdemokraterna värnar den svenska forskningen som inom många områden är världsledande. Den socialdemokratiska forskningspolitiken drivs av synsättet att forskning är en angelägenhet för hela samhället. Forskning är nödvändigt för de nya genombrotten och för att bygga ett starkt och hållbart samhälle.

Socialdemokraterna vill

 • främja forskning av hög kvalitet i hela landet
 • höja nivån för forskningsresurser till alla universitet och högskolor
 • stå upp för den fria forskningen och den akademiska friheten.
 • stärka grundforskning och den behovsnära forskningen
 • arbeta med tioåriga forskningspolitiska överenskommelser så att Sverige får en långsiktig forsknings- och innovationspolitik
 • förbättra doktoranders och forskares arbetsvillkor och stärka jämställdheten inom forskningen
 • stödja forskningen för att möjliggöra framkomsten av nya idéer och innovationer som svar på våra stora samhällsutmaningar som exempelvis klimatkrisen.

Investeringar i forskning och utveckling är grunden för att svenska företag ska växa och bli bättre

I det starka samhället gör vi gemensamma investeringar inom forskningen för att svenska företag och vår gemensamma välfärd ska växa och bli bättre. Sverige ska fortsätta att konkurrera med nya innovationer och hög kunskap. För att bidra till fler jobb, nya innovationer inom den gröna omställningen och lösningar på klimatkrisen, så behöver vi såväl framstående grundforskning som framtidsinriktad tillämpad forskning som sker i nära samverkan mellan akademi, stat och arbetsmarknadens parter.

För framgångsrik forskning krävs samarbete och långsiktighet. Då får forskningen stabila förutsättningar att leverera goda resultat. Akademin behöver vara attraktiv som arbetsgivare och jämställdheten behöver öka för att Sverige ska fortsätta att vara en världsledande forskningsnation.

Därför investerar vi i den fria forskningen över hela landet. Samtidigt ska dimensioneringen av utbildningsplatser ta större hänsyn till arbetsmarknadens behov och till de områden inom vilka vi har stora framtidsutmaningar, som klimatet, vård- och omsorgssektorn, skolan, migrationen och integrationen, ett hållbart samhällsbyggande och arbetslivsforskning.

Det här har vi gjort

 • stärkt den fria forskningen
 • ökat de ekonomiska incitamenten för forskningssamverkan
 • förbättrat akademins samverkan, jämställdhet och doktoranders arbetsvillkor
 • stärkt den akademiska friheten
 • infört tioåriga nationella forskningsprogram för viktiga näringar och samhällsutmaningar som exempelvis klimat, hälsa, brottslighet och segregation
 • investerat i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, jämställdhet och doktoranders villkor
 • förstärkt svensk forskning med en ekonomisk nivåhöjning på tio procent fram till 2024.

Uppdaterades senast: