Gå till innehåll

Polisen

Polisen ska bli fler och ha tillräckligt bra verktyg för att kunna utföra sitt uppdrag.

Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel. Poliserna i Sverige ska bli fler och ha tillräckligt bra verktyg för att kunna utföra sitt uppdrag, ha god förmåga att utreda brott och finnas där den behövs som bäst.

Socialdemokraterna vill

  • Sverige behöver fler poliser över hela landet. Vi socialdemokrater sätter ett nytt mål – polisen ska ha 50 000 anställda 2032, varav över 34 000 ska vara poliser.
  • att polisens arbetsmiljö ska förbättras
  • öka resurserna till polisen och säkerhetspolisen.

Socialdemokraterna vill ha 50 000 fler polisanställda till 2032

Vi ska vända på varje sten för att bekämpa kriminaliteten. Vi vill ha en effektiv och lokalt förankrad polis som ges rätt förutsättningar att göra sitt jobb. Vi kan inte acceptera att människor känner otrygghet i sitt bostadsområde på grund av kriminella gäng, att utredningar läggs ner av resursbrist eller att den som bor i glesbygd är osäker på om polisen kommer.

De kommande åren tillkommer flera tusen nya poliser och det ser ut som att vi når det mål vi satt upp för 2024. Då kommer det enligt polisens prognos att vara ca 38 000 anställda i Polismyndigheten, varav 26 000 poliser.

Polisen måste också få rimliga arbetsvillkor. Polismyndigheten har fått i uppdrag att förbättra arbetsmiljön. Självklart ska detta arbete ske i samarbete med facket.

För att förbättra polisens möjligheter att göra sitt jobb behövs mer resurser. Under 2022 får polisen två miljarder extra. Polisens budget har ökat med 60 procent sedan 2015.

Här kan du läsa vårt kriminalpolitiska program (PDF) Pdf, 250.3 kB, öppnas i nytt fönster..

Det här har vi gjort

  • vi har fler polisanställda än någonsin. Polisens budget har under senare år ökat med mer än 60 procent
  • polisen har fått bättre verktyg, till exempel hemlig dataavläsning, vi har höjt ett 70-tal straff, bland annat för narkotikabrott, misshandel, grov kvinnofridskränkning och vapenbrott
  • tagit fram förslag om hur polisen och annan blåljuspersonal ska kunna få ett bättre straffrättsligt skydd
  • gett Polismyndigheten i uppdrag att förbättra polisernas arbetsmiljö.

Uppdaterades senast: