Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Järnväg

Tågen ska gå i tid och järnvägen ska rustas upp

Att järnvägen och tågen fungerar är grunden för att vi kan ta oss till jobbet, hälsa på nära och kära och frakta varor och gods på ett miljövänligt och effektivt sätt.

Socialdemokraterna vill

  • rusta upp järnvägen så att den blir pålitlig och punktlig i hela landet
  • flytta över mer gods från väg till järnväg
  • föra över delar av järnvägsunderhållet till att utföras av Trafikverket i egen regi.
  • satsa mer på järnvägsunderhåll
  • bygga nya stambanor för ett bättre järnvägssystem med högre kapacitet och snabbare tåg

Järnvägen är en pulsåder i den svenska infrastrukturen

Människor och företag förlitar sig varje dag på att järnvägen och tågen ska fungera så att alla kan komma fram dit de tänkt sig. Men eftersom järnvägsunderhållet har varit så eftersatt under en längre tid så har vi många sträckor som är i allt för dåligt skick.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen ökade satsningarna på järnvägsunderhåll kraftigt samtidigt som vi såg över hur underhållet skulle kunna organiseras på bästa sätt för att maximera varje satsad skattekrona. Vi vill att en del av basunderhållet av järnvägen förs över till Trafikverket, så att de kan styra det i egen regi.

Under den socialdemokratiskt ledda regeringen ökade viden ekonomiska ramen till cirka 900 miljarder kronor fram till år 2033. Det är en ökning med 176 miljarder jämfört med den förra planen.

Under de senaste två mandatperioderna fördubblade vi nästan underhållet av järnvägen. Något som gjort det möjligt att fortsätta den starka upprustningen av det svenska järnvägsnätet. Det bidrog även till att godstransporterna på järnväg har ökat.

För oss socialdemokrater är järnvägen en av de viktigaste infrastrukturfrågorna. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland och tågen måste gå i tid.

Och vi behöver fler transporter som går på räls istället för på vägarna. För att nå detta behöver vi en pålitlig och robust järnväg i hela landet. Från Malm- och Norrbottniabanan i norr till Kontinentalbanan i söder. Det får vi genom att rusta upp den befintliga järnvägen samtidigt som vi bygger nya banor där vi ser att behoven är som störst.

Det här har vi gjort

  • storsatsade på järnvägen och ökade underhållspengarna med 40 miljarder till 165 miljarder kronor
  • återinförde nattågsavgångar, förbättrade järnvägsunderhållet samt påbörjade en satsning på nattåg ut i Europa
  • dubblerade det nuvarande stödet för att stimulera att gods flyttas över från lastbilar till järnväg

Uppdaterades senast: