Järnväg

Tågen ska gå i tid och järnvägen ska rustas upp

Att järnvägen fungerar är grunden för att vi ska ta oss till jobbet, hälsa på nära och kära och inte minst att frakta varor och gods på ett miljövänligt och effektivt sätt.

Socialdemokraterna vill:

 • rusta upp järnvägen så att den blir pålitlig och punktlig i hela landet
 • bygga nya stambanor för ett bättre järnvägssystem med högre kapacitet och snabbare tåg
 • flytta över mer gods från väg till järnväg.

Järnvägen är en pulsåder i den svenska infrastrukturen

Privatpersoner och företag förlitar sig varje dag på att järnvägen ska fungera. Men eftersom järnvägsunderhållet under en lång tid har varit eftersatt så har vi idag på många sträckor en järnväg som är i allt för dåligt skick.

Socialdemokraterna har under sin tid i regering kraftigt ökat satsningarna på järnvägsunderhåll och ser över hur vi organiserar underhållet på bästa sätt för att maximera varje satsad skattekrona. En stor del av basunderhållet kommer att föras över till Trafikverket, så att man kan styra det i egen regi.

För oss är järnvägen en av de viktigaste infrastrukturfrågorna. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland och då måste tågen gå i tid.

Vi behöver fler transporter som går på räls istället för på väg. För att nå detta mål behöver vi har en pålitlig och robust järnväg. Det får vi genom att rusta upp den järnväg vi har idag samtidigt som vi bygger nya banor där vi ser att behovet är som störst.

Tiden av låga investeringar, privatiseringar och bristande kontroll av järnvägen är förbi. Vi bygger järnvägen robust och pålitligt i hela landet. Från Malm- och Norrbottniabanan i norr till Kontinentalbanan i söder. Så bygger vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • storsatsat på järnvägen och ökat underhållspengarna med 47 procent
 • återinfört nattågsavgångar och förbättrat järnvägsunderhållet genom att staten tagit över besiktning och delar av basunderhållet samt påbörjat satsning för nattåg till Europa
 • skjutit till extrapengar till järnvägsunderhållet i varje höstbudget
 1. Sverige ska fortsätta vara ett ledande land när det gäller tillgång till snabbt bredband. Snabbt bredband och en pålitlig mobiltäckning är ett måste för att människor och näringsliv ska kunna bo och leva i hela landet.

  Läs mer om Digitalisering
 2. I vårt starka samhälle investerar vi gemensamt i en infrastruktur som fungerar i hela landet. Oavsett var du bor ska det finnas effektiva och hållbara transportlösningar.

  Läs mer om Infrastruktur
 3. En aktiv regional tillväxtpolitik är central för ett starkare samhälle som håller ihop. Vi vill se en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

  Läs mer om Regional tillväxt