Gå till innehåll

Järnväg

Tågen ska gå i tid och järnvägen ska rustas upp

Att järnvägen och tågen fungerar är grunden för att vi kan ta oss till jobbet, hälsa på nära och kära och frakta varor och gods på ett miljövänligt och effektivt sätt.

Socialdemokraterna vill

  • rusta upp järnvägen så att den blir pålitlig och punktlig i hela landet
  • bygga nya stambanor för ett bättre järnvägssystem med högre kapacitet och snabbare tåg
  • flytta över mer gods från väg till järnväg.

Järnvägen är en pulsåder i den svenska infrastrukturen

Människor och företag förlitar sig varje dag på att järnvägen och tågen ska fungera så att alla kan komma fram dit de tänkt sig. Men eftersom järnvägsunderhållet har varit så eftersatt under en längre tid så har vi många sträckor som är i allt för dåligt skick.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen ökade satsningarna på järnvägsunderhåll kraftigt samtidigt som vi såg över hur underhållet skulle kunna organiseras på bästa sätt för att maximera varje satsad skattekrona. Vi vill att en del av basunderhållet av järnvägen förs över till Trafikverket, så att de kan styra det i egen regi.

I infrastrukturpropositionen, som den socialdemokratiskt ledda regeringen la fram i april 2021, uppgår den ekonomiska ramen till cirka 900 miljarder kronor fram till år 2033. Det är en ökning med 176 miljarder jämfört med den förra planen.

Under de senaste två mandatperioderna fördubblade vi nästan underhållet av järnvägen. Något som vigjort det möjligt att fortsätta den starka upprustningen av det svenska järnvägsnätet. Det bidrog även till att godstransporterna på järnväg har ökat.

För oss socialdemokrater är järnvägen en av de viktigaste infrastrukturfrågorna. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland och tågen måste gå i tid.

Och vi behöver fler transporter som går på räls istället för på vägarna. För att nå detta behöver vi en pålitlig och robust järnväg i hela landet. Från Malm- och Norrbottniabanan i norr till Kontinentalbanan i söder. Det får vi genom att rusta upp den befintliga järnvägen samtidigt som vi bygger nya banor där vi ser att behoven är som störst.

Det här har vi gjort

  • storsatsat på järnvägen och ökat underhållspengarna med 40 miljarder till 165 miljarder kronor
  • i tidigare vårpropositioner har vi dubblerat det nuvarande stödet för att stimulera till att gods flyttas över från lastbilar till järnväg så att konkurrensen mellan de båda transportslagen blir mer rättvis
  • återinfört nattågsavgångar, förbättrat järnvägsunderhållet genom att staten tagit över besiktning och delar av basunderhållet samt påbörjat en satsning på nattåg ut i Europa
  • skjutit till extrapengar till järnvägsunderhållet i varje höstbudget.

Uppdaterades senast: