Socialdemokraterna i Enköping

Kontakta oss

Östra Järnvägsgatan 1
74537 Enköping


Östra Järnvägsgatan 1
74537 Enköping

enkoping@socialdemokraterna.se

070 6631593


Facebook

http://www.Socialdemokraternaenkoping.se

Styrelse

Ordförande

Linda Johansson

Ordförande

Matz Keijser