Gå till innehåll

Religiösa friskolor

Religiös påverkan hör inte hemma i skolan

Alla skolor i Sverige ska vara bra skolor, med fokus på kunskap och bildning – inte religiös påverkan.

Därför vill vi förbjuda religiösa friskolor. Men eftersom det inte finns en majoritet för det i Riksdagen inför vi tydligare krav och skärpta regler för religiösa friskolor och har utrett ett stopp för nya konfessionella friskolor.

Socialdemokraterna vill

  • Förbjuda religiösa friskolor.

Förslag för tydligare krav och skärpta regler för religiösa friskolor:

  • Ett demokrativillkor införs i prövningen så att aktörer som förespråkar våld, diskriminering eller påverkan mot vårt demokratiska styrelseskick aldrig får driva skola.Krav på att huvudmannen ska anmäla skolans inriktning till skolregistret.
  • Ett förslag om stopp för nya konfessionella friskolor har utretts.
  • Skärpt kontroll för att barn som inte vill delta i konfessionella inslag ska erbjudas andra aktiviteter.
  • Krav på att huvudmannen ska anmäla skolans inriktning till skolregistret.
  • Ett förslag om stopp för nya konfessionella friskolor har utretts.

Samhället ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan

Skolan ska handla om kunskap och bildning – inte religiös fostran. De senaste åren har vi sett exempel på skolor som i religionens namn separerar flickor och pojkar, knappt undervisar om sex- och samlevnad och jämställer evolutionen med skapelsemyter. Vi vet också att kopplingar förekommit mellan exempelvis skolverksamhet och den våldsbejakande islamistiska miljön. Det är oacceptabelt.

I svensk skola ska varje unge vara fri att forma sin egen uppfattning och framtid. Ingen ska tvingas delta i konfessionella inslag eller nekas undervisning om exempelvis evolutionsteorin eller sex- och samlevnad.

Religiös påverkan hör inte hemma i skolan. Samhället behöver ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. Alla skolor i Sverige ska vara bra skolor, med fokus på kunskap och bildning – inte religiös påverkan.

Det här har vi gjort

  • Skärpt ägar- och ledningsprövningen med krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för den som vill bedriva skolverksamhet.
  • Förtydligat i läroplanen att utbildningen och undervisningen inte ska dela upp barn och elever utifrån könstillhörighet och förtydligat ansvaret att arbeta för jämställdhet.
  • Infört ökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister.

Uppdaterades senast: