Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Kompetensförsörjning

Företag i hela landet ska kunna hitta rätt kompetens

En av Socialdemokraternas viktigaste prioriteringar är att bryta segregationen. Samtidigt som vi i vissa grupper har hög arbetslöshet saknas arbetskraft i många branscher. För att arbetsmarknaden ska fungera måste fler rustas för att kunna ta de jobb som finns.

Socialdemokraterna vill

 • ha en statlig aktiv arbetsmarknadspolitik i hela landet. Oavsett var i landet man bor ska man snabbt kunna få stöd att komma i jobb
 • att möjligheten att utbilda sig, med ett tydligt fokus på bristyrken, ska öka på alla nivåer
 • ha fler platser på universitet, högskola och yrkeshögskola och investera mer i kvaliteten i utbildningen
 • bygga ut vuxenutbildningen genom fler platser inom yrkesvux, komvux och folkhögskola.

Kompetensförsörjningen måste säkras

För att företag ska kunna växa och utvecklas behöver det finnas arbetskraft med rätt kompetens. När svensk ekonomi går bra behöver vi se till att människor kan ta de lediga jobb som finns. Vi vill att det ska vara möjligt att byta jobb och vidareutbilda sig under arbetslivet. Då behöver vi satsa på utbildning.

Med Yrkesintroduktionsjobb är det möjligt att underlätta för företag att få en säker kompetensförsörjning samtidigt som unga får yrkeskunskaper och jobb. Yrkesintroduktionsjobb ska ge kvalitetssäkrade kunskaper i yrket till avtalsenliga villkor och vara ett samarbete mellan arbetsgivare, fack och staten. Staten ska täcka en del av lönen mot att arbetsgivare och fack står för utbildningen i yrket.

I vårt starka samhälle ska vi konkurrera med kompetens och kunskap - inte låga löner. Så bygger vi ett tryggare Sverige.

Det här har vi gjort

 • genomfört ett Kunskapslyft med över 96 000 nya utbildningsplatser inom vuxenutbildning, yrkeshögskola, folkhögskola och högskola
 • förbättrat möjligheten till regionala yrkesvuxutbildningar. Från den 1 jan 2021 finansierar staten sju platser av tio och kommunerna tre
 • infört en rätt till kompletterande vuxenutbildning som även innefattar behörighet till Yrkeshögskolan
 • infört specialiserade branschsskolor för vissa yrkesutbildningsinriktningar
 • genomfört en 90-dagarsgaranti för unga. Den som är ung och utan arbete ska få stöd direkt och inom 90 dagar erbjudas ett riktigt jobb eller en utbildning som leder till jobb
 • infört Utbildningskontrakt för att få unga som saknar gymnasiekompetens att avsluta sin gymnasieutbildning
 • genomfört ett Kunskapslyft med 140 000 nya utbildningsplatser inom Komvux, yrkesvux, yrkeshögskola, folkhögskola samt universitet och högskola.

Uppdaterades senast: