Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Vårgårda Arbetarekommun

Kontakta oss

Kungsgatan 36
44730 VÅRGÅRDA


Kungsgatan 36
44730 VÅRGÅRDA

vargarda.socialdemokraterna@gmail.com

073-3854344


Styrelse

Ordförande

Marielle Palm

Medlemsansvarig

Sofia Jansson

Medlemsansvarig

Sofia Jansson