Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Valdemarsviks Arbetarekommun

Kontakta oss


61532 Valdemarsvik61532 Valdemarsvik

britt.olauson@telia.com

070-250 70 03


Styrelse

Ordförande

Britt Olauson

Medlemsansvarig

Göran Larsson Segergren