Gå till innehåll

Ekonomi

En stark ekonomi är grunden för ett starkare samhälle

Socialdemokraterna vill använda den ekonomiska styrkan till investeringar i jobb, skola, vård och omsorg. Ett starkt samhälle med en trygg välfärd går före stora skattesänkningar.

En ekonomisk politik för att stärka Sverige

 • den starka svenska ekonomin ger förutsättningar för att möta kriser tillsammans
 • vi investerar för att stärka Sveriges totalförsvar
 • stöd till Ukraina och ett ordnat mottagande i hela landet
 • lindra krigets konsekvenser för svenska hushåll och företag
 • vända på varje sten, driva på klimatomställningen och ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden
 • värna Sveriges finanspolitiska ramverk för att trygga välfärden när krisen slår till.

Investera i framtidens jobb

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har rustat Sverige inför kriser. När pandemin bröt ut hade 300 000 fler kommit i arbete jämför med 2014 och statsskulden var den lägsta sedan 1977. Tack vare att vi vände den Moderatledda regeringens underskott till överskott kunde vi spara under de goda åren. Vi har använt styrkan i svensk ekonomi för att lindra pandemins konsekvenser för jobben och för att genomföra en kraftfull grön återstart av ekonomin.

Svensk ekonomi är motståndskraftig. Tack vare historiskt stora krisåtgärder på nära 600 miljarder kronor klarade vi oss väl genom pandemin. Bara stödet för korttidsarbete har gjort att hundratusentals svenska löntagare har undvikit risken att bli av med jobbet. Nu har vi ett nytt läge med ett krig i vårt närområde. Det skapar såklart en stor osäkerhet i ekonomin och svåra konsekvenser för hushåll och företag när priserna på bränsle och livsmedel stiger kraftigt. Men våra starka statsfinanser ger oss goda marginaler för att fortsätta stärka Sverige.

Vi socialdemokrater vet att grunden för alla annan politik vi vill genomföra är att alla som kan jobba också jobbar. När fler kommer i arbete och ekonomin växer har vi råd att anställa fler lärare, undersköterskor, sjuksköterskor och poliser. Nu ska vi investera i det som vi vet skapar framtidens jobb i Sverige: Klimatomställningen, välfärden, digitalisering och miljöteknik. Det är det mest effektiva sättet att jobba Sverige ur krisen.  

Den som är arbetslös ska därför möta både tydliga krav och goda möjligheter att gå vidare till nästa jobb. Den blivit av med jobbet ska ha en trygg a-kassa och kunna lägga sitt fokus på att söka jobb. Nyanlända invandrare ska lära sig svenska och skaffa sig de kunskaper som krävs för att jobba i Sverige. Den som har svårt att hitta jobb ska få stöd genom exempelvis en extratjänst. Ingen ska lämnas bakom, erfarenheterna av pandemin lärt oss att när Sverige möter svåra prövningar tillsammans – då kan vårt land också bättre.

Det här har vi gjort

 • amorterat på statsskulden i goda tider och använt vår gemensamma ekonomiska styrka för att rädda liv, jobb och välfärd
 • räddat hundratusentals jobb med krisåtgärder som korttidspermitteringen
 • investerat historiskt mycket pengar i sjukvård, äldreomsorg och skola för att krisen inte ska leda till nedskärningar
 • lagt fram ett kraftfullt grönt återstartspaket för svensk ekonomi
 • lagt fram en vårbudget för att stärka Sverige och lindra krigets konsekvenser för svenska jobb och företag.
 • läs mer om vårat förslag till åtgärdspaket för höga el och bränslepriser här.
 • Insatser vi gjort med tanke på det förändrade läget med Covid-19 kan du hitta här.

Uppdaterades senast: