Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Ekonomi

En stark ekonomi är grunden för ett starkare samhälle

Socialdemokraterna vill använda den ekonomiska styrkan till investeringar i jobb, skola, vård och omsorg. Ett starkt samhälle med en trygg välfärd går före stora skattesänkningar.

En ekonomisk politik för att stärka Sverige

 • den starka svenska ekonomin ger förutsättningar för att möta kriser tillsammans
 • vi investerar för att stärka Sveriges totalförsvar
 • stöd till Ukraina och ett ordnat mottagande i hela landet
 • lindra krigets konsekvenser för svenska hushåll och företag
 • vända på varje sten, driva på klimatomställningen och ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden
 • värna Sveriges finanspolitiska ramverk för att trygga välfärden när krisen slår till.

Investera i framtidens jobb

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har rustat Sverige inför eventuella kriser. När pandemin bröt ut hade 300 000 fler kommit i arbete jämfört med 2014 och statsskulden var den lägsta sedan 1977.

Eftersom vi vände den moderatledda regeringens underskott till överskott så kunde vi spara under de goda åren. Vi har använt styrkan i svensk ekonomi för att lindra pandemins konsekvenser för jobben och företagen och för att genomföra en kraftfull grön återstart av ekonomin.

Svensk ekonomi är motståndskraftig. Tack vare historiskt stora krisåtgärder på nära 600 miljarder kronor klarade vi oss väl genom pandemin. Bara stödet för korttidsarbete gjorde att hundratusentals svenska löntagare undvek risken att bli av med jobbet.

Nu är vi återigen i ett svårt ekonomiskt läge. Ryssland agerande på energimarknaden kan närmast beskrivas som ett energikrig mot Europa, med syfte att skapa splittring. Svenska hushåll och företag står inför en krisvinter. Samtidigt innebär det nya ekonomiska läget med hög inflation och ekonomisk avmattning att vi måste vara än mer försiktiga och ansvarsfulla med den ekonomiska politiken.

Finanspolitiken får inte bedrivas på ett sånt sätt att den motverkar penningpolitiken, något som bara skulle leda till ännu högre räntor. Vi måste fokusera på träffsäkra åtgärder och att stötta de grupper och hushåll med minst marginaler, som barnfamiljer och de fattigaste pensionärerna. Det är även i linje med rekommendationerna från internationella organisationer som OECD och IMF. Våra starka statsfinanser ger oss goda marginaler för att fortsätta stärka Sverige.

Vi socialdemokrater vet att grunden för all annan politik som vi vill genomföra är att alla som kan jobba ska jobba. När fler kommer i arbete och ekonomin växer har vi råd att anställa exempelvis fler lärare, sjuksköterskor och poliser. Nu ska vi investera i det som vi vet skapar framtidens jobb i Sverige: klimatomställningen, välfärden, digitaliseringen och miljötekniken.

Vi socialdemokrater vet att grunden för all annan politik som vi vill genomföra är att alla som kan jobba ska jobba. När fler kommer i arbete och ekonomin växer har vi råd att anställa exempelvis fler lärare, sjuksköterskor och poliser. Vi vill investera i det som vi vet skapar framtidens jobb i Sverige: klimatomställningen, välfärden, digitaliseringen och miljötekniken.

Den som är arbetslös ska därför möta tydliga krav och goda möjligheter att gå vidare till nästa jobb. Den som blivit av med jobbet ska ha en trygg a-kassa för att kunna lägga fokus på att söka jobb.

Nyanlända invandrare ska lära sig svenska och skaffa sig de kunskaper som behövs för att jobba i Sverige. Den som har svårt att hitta ett jobb ska få stöd genom exempelvis en extratjänst. Inte någon ska lämnas bakom. Erfarenheterna av pandemin har lärt oss att när Sverige möter svåra prövningar tillsammans – då kan vårt land också bättre.

Det här har vi gjort

 • amorterat av statsskulden i goda tider och använt vår gemensamma ekonomiska styrka för att rädda liv, jobb och välfärd
 • räddat hundratusentals jobb med krisåtgärder som bland annat korttidspermitteringen
 • investerat historiskt mycket pengar i sjukvård, äldreomsorg och skola för att krisen inte ska leda till nedskärningar
 • lagt fram ett kraftfullt grönt återstartspaket för den svenska ekonomin
 • tagit initiativ till ett högkostnadsskydd för elpriser för svenska hushåll och företag
 • läs mer om vårt åtgärdspaket för höga bränslepriser och el här

Uppdaterades senast: