Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Ekonomi

En ekonomisk politik för en ny samhällsgemenskap

Socialdemokraterna vill använda den ekonomiska styrkan till investeringar i jobb, skola, vård och omsorg. Till att bedriva en handlingskraftig ekonomisk politik så att vårt land håller ihop också i tuffa tider. Ett starkt samhälle med en trygg välfärd går före stora skattesänkningar.

Socialdemokraternas ekonomiska politik har fyra prioriteringar:

 • En ekonomisk politik för vanligt folk, så att Sverige håller ihop genom krisen
 • Stöd till välfärden för att säkerställa trygghet i livets alla skeden
 • Insatser för att stoppa gängvåldet och bryta nyrekryteringen till gängen
 • Att möta lågkonjunkturen med en aktiv politik och bygga Sverige rikare.

Ekonomisk politik för vanligt folk – så att Sverige håller ihop genom krisen

Vi Socialdemokrater vill se en rättvis ekonomisk politik för vanligt folk. De stigande räntorna och hyrorna har gröpt hål i hushållskassan. Vanliga, hårt arbetande svenskar har fått det tuffare. Särskilt hårt drabbas ensamstående föräldrar och de som redan innan krisen hade knappa marginaler – många uppger att de inte är säkra på att de har råd att sätta bra mat på bordet till sina barn. Vanliga familjer behöver stöd här och nu för att klara sin privatekonomi – och de som har tjänat stora pengar under krisen, såsom bankerna, kan bidra mer till att hålla ihop vårt land.

Stöd till välfärden för att säkerställa trygghet i livets alla skeden

Kostnadskrisen slår med full kraft mot skolan, äldreomsorgen och sjukvården. Kommunerna tvingas välja mellan att säga upp lärare eller socialsekreterare. Skolan, som redan är hårt ansträngd, kommer att få ännu färre vuxna i klassrummet och på skolgården. Socialtjänsten, hårt belastad och i frontlinjen i kampen mot nyrekryteringen till gängen, kommer att få svårare att klara sitt uppdrag.

Vi vill se en ekonomisk politik som kompenserar för de ökande kostnaderna och som höjer ambitionsnivån för svensk välfärd. Vi Socialdemokrater föreslår därför ett systemskifte för svensk välfärd: en helt ny princip för hur skolan, sjukvården och äldreomsorgen ska finansieras. De generella statsbidragen till välfärden ska räknas upp i takt med inflationen varje år. Det måste vara slut med att politiker presenterar satsningar som i själva verket är nedskärningar, när pengarna räcker till mindre och mindre varje år.

Stoppa gängvåldet och bryt nyrekryteringen till gängen

Gängvåldet blir allt brutalare och allt mer frekvent. Det är ett gift för hela vårt samhälle och det riskerar att rasera den grundläggande tilliten och sammanhållningen i vårt land. Trots omfattande straffskärpningar och resursförstärkningar till rättskedjan krävs enorma ansträngningar för att pressa tillbaka gängen. Vi måste svara med samhällets fulla kraft. Det innebär att fortsätta med kraftfulla satsningar på hela rättskedjan, parat med skärpta straff och nya befogenheter för polisen. Flödet av pengar, vapen och narkotika till gängen måste strypas. Och socialtjänsten, polisen, skolan och fältassistenterna måste få förutsättningar att kunna punktmarkera varenda ung kille som är på väg in i kriminaliteten och långsiktigt bryta nyrekryteringen till de kriminella gängen.

Möt lågkonjunkturen med en aktiv ekonomisk politik och bygg Sverige rikare

Lågkonjunkturen har kopplat sitt grepp om samhällsekonomin. Arbetslösheten kommer att öka. Samtidigt har Sverige förutsättningar – genom våra naturresurser, vår starka industri och vår export – att lägga grunden för en ny guldålder för svensk tillväxt och välstånd.

Det pågår just nu en investeringskapplöpning över hela världen. Länder över hela klotet tävlar om vem som blir först med att i stor skala producera morgondagens batterier, grön energi och fossilfritt stål. Den som ligger först kan också vänta sig högre tillväxt, tusentals nya jobb och en tryggare framtid. Sverige har inte råd att halka efter. I mitten av det förra århundradet klarade vi av att skapa en världsledande industri samtidigt som vi byggde det moderna folkhemmet. Det kan vi göra igen. Men det förutsätter en politik som både erkänner vikten av omställningen och som vågar satsa på det som faktiskt skapar välstånd. Vid sidan av att möjliggöra för investeringar i industrin krävs det ett helt samhällsbygge – en grön energipolitik, fler utbildningsplatser och en bostadspolitik som möjliggör fler bostäder där industrierna växer fram.

Regeringen saknar en plan för att ta Sverige genom krisen

Vårt land genomgår den svåraste ekonomiska krisen sedan 1990-talet. Trots det saknar regeringen en plan för att ta Sverige genom krisen och har valt passivitet. Men vi Socialdemokrater vet att en annan politik är möjlig. I svåra tider måste politiken kliva fram och orka prioritera resurserna till att möta samhällsproblemen. Det handlar om att stötta vanliga hushåll, trygga välfärden, trycka tillbaka gängvåldet och ta Sverige genom lågkonjunkturen så att vårt land blir rikare istället för fattigare.

 • Hushållen är hårt pressade – när regeringen sätter sig på läktaren sätter vi vanligt folk först.
 • Regeringens svältkur för välfärden slår hårt. Vi föreslår ett systemskifte för att trygga välfärdens finansiering.
 • Sverige har blivit fattigare. Vi har en plan för att få upp tillväxten, skapa fler jobb och ta Sverige ur krisen.
 • Sverige har blivit farligare. Vi vill satsa miljardbelopp på att stoppa nyrekryteringen, sätta in akuta åtgärder och få stopp på det dödliga våldet.

Det här gjorde vi i regeringsställning:

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har rustat Sverige inför kriser. När coronapandemin bröt ut hade 300 000 fler kommit i arbete jämfört med 2014 och statsskulden var den lägsta sedan 1977.

Eftersom vi vände den moderatledda regeringens underskott till överskott så kunde vi spara under de goda åren. Vi har använt styrkan i svensk ekonomi för att lindra pandemins konsekvenser för jobben och företagen och för att genomföra en kraftfull grön återstart av ekonomin.

Svensk ekonomi är motståndskraftig. Tack vare historiskt stora krisåtgärder på nära 600 miljarder kronor klarade vi oss väl genom pandemin. Bara stödet för korttidsarbete gjorde att hundratusentals svenska löntagare undvek risken att bli av med jobbet.

Nu är vi återigen i ett svårt ekonomiskt läge. Sverige brottas med hög inflation och lågkonjunktur samtidigt. För varje dag som går har fler hushåll svårt att få ekonomin att gå ihop. Löntagarna har förlorat 10 års reallöneökningar.

Erfarenheterna av pandemin har lärt oss att när Sverige möter svåra prövningar tillsammans – dåkan vi hålla ihop i en svår tid.

 • amorterat av statsskulden i goda tider och använt vår gemensamma ekonomiska styrka för att rädda liv, jobb och välfärd under pandemin.
 • räddat hundratusentals jobb med krisåtgärder som bland annat korttidspermitteringen.
 • investerat historiskt mycket pengar i sjukvård, äldreomsorg och skola för att krisen inte ska leda till nedskärningar.
 • lagt fram ett kraftfullt grönt återstartspaket för den svenska ekonomin.
 • tagit initiativ till ett högkostnadsskydd för elpriser för svenska hushåll och företag.

Uppdaterades senast: