Ekonomi

En stark ekonomi är grunden för ett starkare samhälle

Socialdemokraterna vill använda den ekonomiska styrkan till investeringar i jobb, skola, vård och omsorg. Ett starkt samhälle med en trygg välfärd går före stora skattesänkningar.

Jobba Sverige ur krisen tillsammans:

 • lindra pandemins konsekvenser för jobben med krisåtgärder som korttidspermittering
 • bygg fler vägar som leder till nästa jobb med utbildningar till bristyrken, extratjänster och språkplikt
 • genomför en kraftfull grön återstart av svensk ekonomi som skapar framtidens jobb
 • investera i välfärden för att motverka nedgången i ekonomin
 • värna Sveriges finanspolitiska ramverk för att trygga välfärden när krisen slår till

Investera i framtidens jobb

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har rustat Sverige inför krisen. När pandemin bröt ut hade 300 000 fler kommit i arbete jämför med 2014 och statsskulden var den lägsta sedan 1977. Nu använder vi styrkan i svensk ekonomi för att lindra pandemins konsekvenser för jobben och för att genomföra en kraftfull grön återstart av ekonomin. 

Ordning och reda i de offentliga finanserna är grunden för vår ekonomiska politik. Det är så vi tryggar vård, skola och omsorg från nedskärningar när den ekonomiska krisen slår till. Tack vare att vi vände den Moderatledda regeringens underskott till överskott kunde vi spara under de goda åren. Nu har Sverige har råd att både rädda många jobb med krisåtgärder som korttidspermittering och genomföra en kraftfull grön ekonomisk återstart av ekonomin. 

Vi socialdemokrater vet att grunden för alla annan politik vi vill genomföra är att alla som kan jobba också jobbar. När fler kommer i arbete och ekonomin växer har vi råd att anställa fler lärare, undersköterskor, sjuksköterskor och poliser. Nu ska vi investera i det som vi vet skapar framtidens jobb i Sverige: Klimatomställningen, välfärden, digitalisering och miljöteknik. Det är det mest effektiva sättet att jobba Sverige ur krisen.  

Den som är arbetslös ska därför möta både tydliga krav och goda möjligheter att gå vidare till nästa jobb. Den blivit av med jobbet under krisen ska ha en trygg a-kassa och kunna lägga sitt fokus på att söka jobb. Nyanlända invandrare ska lära sig svenska och skaffa sig de kunskaper som krävs för att jobba i Sverige. Den som har svårt att hitta jobb ska få stöd genom exempelvis en extratjänst. Alla ska vara med och bygga Sverige till ett starkare samhälle än det var innan krisen. 

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • amorterat på statsskulden i goda tider och använt vår gemensamma ekonomiska styrka för att rädda liv, jobb och välfärd
 • räddat hundratusentals jobb med krisåtgärder som korttidspermitteringen
 • investerat historiskt mycket pengar i sjukvård, äldreomsorg och skola för att krisen inte ska leda till nedskärningar
 • lagt fram ett kraftfullt grönt återstartspaket för svensk ekonomi
 • Insatser vi gjort med tanke på det förändrade läget med Covid-19 kan du hitta här.
 1. För att skapa ett starkare samhälle behöver Sverige ett konkurrenskraftigt näringsliv, byggt såväl på stora exportföretag som på små och medelstora företag. Vi socialdemokrater vill ta tillvara på växtkraften i entreprenörskap och småföretagande och vi vill stärka näringslivsklimatet så att befintliga företag och potentiella nya företag kan växa, exportera och anställa fler.

  Läs mer om Företagande och entreprenörskap
 2. Sverige ska vara världsledande på att ta fram nya produkter, tjänster och affärsidéer. Genom innovation stärker företagen sin konkurrenskraft vilket i sin tur stärker hela samhället.

  Läs mer om Innovation
 3. Sverige ska fortsätta att vara ett av världens ledande länder när det gäller industriell produktion. När vi lägger så stor vikt vid industrins fortsatta utveckling är det utifrån en insikt om dess avgörande betydelse för Sveriges och välfärdens utveckling.

  Läs mer om Nyindustrialisering
 4. Svensk export är en grundbult i vår ekonomi som skapar tillväxt, sysselsättning och ökat välstånd. Svenska varor och tjänster är efterfrågade i hela världen. Det skapar jobb och välfärd i vårt land. Genom att exportera och importera varor och tjänster har Sveriges näringsliv kunnat växa sig starkt långt utanför vårt lands gränser och ta del av den globala marknaden. Extra insatser med anledning av Corona kan du hitta här: https://www.socialdemokraterna.se/corona/jobb-och-ekonomi

  Läs mer om Export
 5. Sverige har länge varit ett konkurrenskraftigt land. Runt om i världen efterfrågas svenska varor och tjänster. Det är viktigt för fler jobb och en starkare välfärd. Sverige och svenska företag står sig väl i den globala konkurrensen. Svensk export tar världsmarknadsandelar och tillväxten är hög.

  Läs mer om Näringspolitik och konkurrenskraft
 6. Företagen behöver kompetent personal. I ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige ska Arbetsförmedlingen ha tid, resurser och möjligheter till utbildningsinsatser så att fler har möjlighet att få och behålla ett arbete.

  Läs mer om Arbetsförmedlingen
 7. Bra arbetsvillkor och arbetsmiljö skapar ett tryggare Sverige. En stark arbetsmiljölagstiftning behövs, som betonar det förebyggande arbetet så att små problem inte blir stora och allvarliga.

  Läs mer om Arbetsmiljö
 8. I Sverige ska det vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor. Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, känner sig trygga och kan kombinera familj och arbete.

  Läs mer om Jobb
 9. I den globala konkurrensen är det viktigt att snabbt kunna anpassa sig efter nya förutsättningar och ta till sig ny kompetens. I vårt starka samhälle har vi en väl fungerande och solidariskt finansierad arbetslöshetsförsäkring. Det är nödvändigt för ett tryggare Sverige.

  Läs mer om A-kassan
 10. I vårt starka samhälle är arbetskraftsinvandring ett tillskott – inte ett sätt att utnyttja människor. Arbetskraftsinvandring ska bara tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft ska gå till arbetslösa personer i Sverige.

  Läs mer om Arbetskraftsinvandring