Verkställande utskottet

Verkställande utskottet handhar med ansvar inför partistyrelsen den omedelbara ledningen av partiets verksamhet. Utskottet ansvarar för att beslut som fattats av kongressen och partistyrelsen blir utförda. Verkställande utskottet består av sju ordinarie ledamöter och åtta suppleanter.

Av utskottets ledamöter väljs ordföranden och sekreteraren särskilt. Suppleanter i verkställande utskottet inträder vid förfall för ordinarie ledamot i den ordning de blivit valda. Ordförandena i Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, Sveriges Socialdemokratiska Studentförbund samt HBT-Socialdemokrater Sverige har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid verkställande utskottets och partistyrelsens sammanträden, se adjungerade.

Ordinarie ledamöter

Stefan Löfven

Lena Rådström Baastad

Magdalena Andersson

Mikael Damberg

Lena Micko

Morgan Johansson

Suppleanter

Ardalan Shekarabi

Margot Wallström

Tomas Eneroth

Bodil Hansson

Peter Hultqvist

Anna Johansson

Anders Ygeman

Susanna Gideonsson

Adjungerade

Carina Ohlsson, Ordförande, S-kvinnor

Lisa Nåbo, Förbundsordförande SSU

Daniel Andersson, Förbundsordförande HBTS

Malin Malm, Förbundsordförande, S-studenter

Heléne Fritzon, Gruppledare för svenska socialdemokrater i EU-parlamentet

Annelie Karlsson, Gruppledare Socialdemokraterna i riksdagen

Joakim Jonsson, Partikassör

Lisa Hedin, Kanslichef

Nils Vikmång, Statsministerns statssekreterare

Marie Nilsson, LO

Sara Kukka Salam, Ordförande, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet