Israel och Palestina

Socialdemokraterna tror på en framtid i Mellanöstern med två fria, livskraftiga och demokratiska stater som lever i fred sida vid sida.

Samtalen mellan Israel och Palestina måste återupptas och målet vara att de ska leda fram till en varaktig fred.

Socialdemokraterna vill:

  • att de israelisk-palestinska fredssamtalen börjar igen
  • se en tvåstatslösning, där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet.
  • att ockupationen av Västbanken och Östra Jerusalem samt blockaden av Gaza upphör
  • att Israels folkrättsligt illegala bosättningspolitik omedelbart upphör.

Viktigt med fredsförhandlingar för varaktig fred

Socialdemokraterna arbetar för att både israeler och palestinier ska ha rätt till frihet, utveckling och säkerhet inom säkra och erkända gränser.

Ett av den S-ledda regeringens första beslut var att erkänna staten Palestina. Världssamfundet måste föra en dialog med alla relevanta parter i konflikten. Det är viktigt att fredsförhandlingar mellan Israel och Palestina kan leda fram till en varaktig fred. Detta är en svår process och därför måste alla parter avstå från våld och möjliggöra fredsförhandlingar.

Israel fortsätter bygga ut bosättningarna, som utgör nästan hälften av Västbankens yta, trots omvärldens protester. Dessa folkrättsligt illegala bosättningar är ett av de största hindren för en tvåstatslösning. Handel med produkter från bosättningarna bidrar till att upprätthålla dagens situation. Det är positivt att EU har ett handelsavtal med Israel. Avtalet omfattar inte produkter från bosättningarna då dessa produkter inte är från Israel. Socialdemokraterna välkomnar EU-beslutet från november 2015 om att införa nya varumärkningsregler för produkter från de israeliska bosättningarna.

Socialdemokraterna arbetar för att Sverige internationellt och i EU kräver att utbyggnaden av bosättningar upphör, muren på ockuperad mark rivs, ockupationen av Västbanken och Östra Jerusalem avslutas samt att blockaden av Gaza upphör. Vi arbetar också för att EU-kommissionen ska överväga lämplig EU-lagstiftning för att motverka finansiella transaktioner till stöd för bosättningarna.

Uppdaterades senast: