Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Israel och Palestina

För en stabil och varaktig fred i Mellanöstern.

Vi vill se en framtid i Mellanöstern med två fria, livskraftiga och demokratiska stater som lever i fred sida vid sida. Fredssamtalen mellan Israel och Palestina måste återupptas.

Socialdemokraterna vill

 • få till en omedelbar vapenvila så civilbefolkningen på Gaza kan få hjälp
 • att gisslan ovillkorligen och omedelbart släpps
 • att Sverige ökar det humanitära biståndet till Gaza
 • att bosättarvåldet på Västbanken upphör
 • fortsätter med sanktioner mot våldsamma bosättare
 • stödjer de oberoende utredningarna av folkrättsbrott och kräver att ansvariga ställs inför rätta
 • att EU ser över sina handelsavtal med Israel för att stoppa handel med varor från bosättningarna på de ockuperade områdena
 • att ockupationen av Västbanken och Östra Jerusalem samt blockaden av Gaza upphör
 • att Israels folkrättsligt illegala bosättningspolitik omedelbart upphör
 • att de de israelisk-palestinska fredssamtalen återupptas med siktet inställt på en tvåstatslösning

Omedelbar vapenvila och fredssamtal för varaktig fred

Kriget mellan Israel och Hamas har nu pågått sen 7 oktober 2023 och antalet döda civila uppgår till flera tiotusental, varav flertalet är kvinnor och barn. Socialdemokraterna kräver omedelbar vapenvila, att mer nödhjälp släpps in i Gaza och att bosättarvåldet på Västbanken upphör. Vi har kraftfullt fördömt Hamas fruktansvärda terrordåd och fortsätter kräva att gisslan ovillkorligen friges. Israel har en rätt att försvara sig mot terrororganisationens brutala angrepp, men det måste göras inom ramen för internationell rätt så att civila liv skyddas. Det vi ser i Gaza är allt annat än skydd av civila liv.

Socialdemokraterna har länge arbetat för israelers och palestiniers rätt till frihet, utveckling och säkerhet inom säkra och erkända gränser.

Israel och Palestina förtjänar båda att få leva i fred, sida vid sida, i två fria, livskraftiga och demokratiska stater. Den S-ledda regeringens erkännande av Palestina är ett viktigt ställningstagande och ett bidrag för att få de israelisk-palestinska fredssamtalen att återupptas mellan mer jämbördiga parter.

För en långsiktig fred måste Israel och Palestina på nytt mötas i fredssamtal. Då måste båda parter ha siktet inställt på den andres rätt till säkerhet, fred och frihet. Tvåstatslösningen är den enda realistiska lösningen, även om en sådan kan kännas väldigt långt borta just nu. Alla som faktiskt vill se en fredlig utveckling i regionen har ett intresse av att gynna demokratiska krafter i Palestina som vill ha en fredlig samvaro med Israel. palestinska myndigheten som styr på Västbanken måste stärkas för att utgöra en motvikt till Hamas, och för att den ska förmå bygga ett starkt och fredligt samhälle för Palestina. Men den palestinska ledningen måste också kunna uppvisa ett demokratiskt ledarskap som tar avstånd från korruption.

Världssamfundet måste föra en dialog med alla relevanta parter i denna konflikt. Det är viktigt att fredsförhandlingar mellan Israel och Palestina kan leda fram till en varaktig fred. Detta är en svår process och därför måste alla parter avstå från våld och möjliggöra verkliga fredsförhandlingar.

Israel måste, som den starkare parten, avbryta ockupationen av palestinskt territorium och stoppa den illegala bosättarpolitiken. Och muren på den ockuperade marken måste rivas. De folkrättsligt illegala bosättningarna är ett av de största hindren för en tvåstatslösning. Den palestinska myndigheten måste stoppa militanta aktivister från att begå våldsdåd. Isoleringen av Gaza måste upphöra. Folkrätten och normer om mänskliga rättigheter måste respekteras från båda parter.

Israeler och palestinier har samma rätt till säkerhet, fred och frihet

Uppdaterades senast: