Gå till innehåll

Arbetsrätt

Schyssta villkor på arbetsmarknaden är en central del av den svenska modellen

En stark arbetsrätt är en del av den svenska modellen och en förutsättning för ett tryggare Sverige. Vår arbetsmarknad ska ha trygga jobb med schyssta villkor för alla som arbetar och gör rätt för sig.

Socialdemokraterna vill

 • att normen på svensk arbetsmarknad ska vara att anställningar är tillsvidare på heltid och omfattas av kollektivavtal
 • avskaffa allmän visstid, så kallad "hyvling" och begränsa möjligheten till delade turer
 • att företrädesrätten vid återanställning inte ska gå att sätta ur spel när arbetsgivare hyr in personal från bemanningsföretag
 • införa avdragsrätt för fackföreningsavgiften
 • ha ordning och reda på svensk arbetsmarknad och få stopp på lönedumpning, skattefusk och utnyttjandet av svensk och utländsk arbetskraft
 • att parterna förhandlar om frågor rörande arbetsmarknaden – det är den svenska modellen
 • bibehålla maktbalansen mellan parterna på arbetsmarknaden
 • försvara arbetsrätten mot en högermajoritet i Sveriges riksdag.

En stark arbetsrätt, ett tryggare Sverige

Med schyssta villkor, löner som går att leva på och trygga anställningar bygger vi ett starkare samhälle. Därför vill vi stärka anställningsskyddet för dem med osäkra anställningar. Vi vill att människor ska ha trygga jobb, en god arbetsmiljö och en lön att leva på. Bland förslagen finns avskaffad allmän visstid och stopp för så kallad hyvling av arbetstid. Vi vill också att arbetskraftsinvandringen stramas upp. Och att minst 90 procent av av landets välfärdsarbetare ska vara ha en tillsvidareanställning på heltid. I regeringsställning har vi bland annat stärkt skyddet för visselblåsare, rivit upp lex Laval, förbjudit missbruk av visstidsanställningar och infört krav på bra arbetsvillkor i offentliga upphandlingar.

Den svenska modellen bygger på en stark arbetsrätt och starka parter på arbetsmarknaden. I Sverige finns grundläggande regler för arbetsmarknaden i lag. I övrigt är det kollektivavtal som reglerar lön, arbetstid, inflytandefrågor och andra anställningsvillkor. Det är fack och arbetsgivare som förhandlar fram kollektivavtal. Sverige ska inte konkurrera genom försämrat anställningsskydd och lägre löner.

Socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik står i skarp kontrast till de högerkonservativa som vill försämra LAS, utöka antalet osäkra anställningar och sänka ingångslönerna i kollektivavtalen genom lagstiftning. Högern vill med andra ord avveckla den svenska modellen så som vi känner den.

Det här har vi gjort

 • förbjudit missbruk och det som i fackliga kretsar brukar kallas stapling av visstidsanställningar
 • rivit upp lex Laval så att svenska villkor ska gälla i Sverige
 • skärpt entreprenörsansvaret
 • tagit krafttag mot arbetslivskriminalitet och osund konkurrens.

Uppdaterades senast: