Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Arbetsrätt

Schyssta villkor på arbetsmarknaden är en central del av den svenska modellen

En stark arbetsrätt är en del av den svenska modellen och en förutsättning för ett tryggare Sverige. Vår arbetsmarknad ska ha trygga jobb med schyssta villkor för alla som arbetar och gör rätt för sig.

Socialdemokraterna vill

 • att normen på svensk arbetsmarknad ska vara att anställningar är tillsvidare på heltid och omfattas av kollektivavtal
 • begränsa möjligheten till delade turer, en arbetsform som innebär att arbetsdagen delas upp i två eller flera arbetspass med flera timmars obetalt uppehåll mellan passen
 • införa avdragsrätt för fackföreningsavgiften
 • ha ordning och reda på svensk arbetsmarknad och få stopp på lönedumpning, skattefusk och utnyttjandet av svensk och utländsk arbetskraft
 • att parterna förhandlar om frågor som rör arbetsmarknaden – det är den svenska modellen
 • bibehålla maktbalansen mellan parterna på arbetsmarknaden
 • försvara arbetsrätten mot en högermajoritet i Sveriges riksdag.

En stark arbetsrätt, ett tryggare Sverige

Med schyssta villkor, löner som går att leva på och trygga anställningar bygger vi ett starkare samhälle. Därför vill vi stärka anställningsskyddet för dem med osäkra anställningar. Vi vill att människor ska ha trygga jobb, en god arbetsmiljö och en lön som det går att leva på. Vi vill också att arbetskraftsinvandringen stramas upp. Och att minst 90 procent av landets välfärdsarbetare ska ha en tillsvidareanställning på heltid. I regeringsställning har vi bland annat stärkt skyddet för visselblåsare, rivit upp lex Laval, förbjudit missbruk av visstidsanställningar och infört krav på bra arbetsvillkor i offentliga upphandlingar.

Den svenska modellen bygger på en stark arbetsrätt och starka parter på arbetsmarknaden. I Sverige finns grundläggande regler för arbetsmarknaden i lag. I övrigt är det kollektivavtal som reglerar lön, arbetstid, inflytandefrågor och andra anställningsvillkor. Det är fack och arbetsgivare som förhandlar fram kollektivavtal. Sverige ska inte konkurrera genom försämrat anställningsskydd och lägre löner.

Socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik står i skarp kontrast till de högerkonservativa som vill försämra LAS, Lagen om anställningsskydd, utöka antalet osäkra anställningar och sänka ingångslönerna i kollektivavtalen genom lagstiftning. Högern vill med andra ord avveckla den svenska modellen så som vi känner den.

Det här har vi gjort

 • förbjudit missbruk av det som i fackliga kretsar brukar kallas stapling av visstidsanställningar
 • rivit upp lex Laval så att svenska villkor ska gälla i Sverige
 • skärpt reglerna för så kallad hyvling, där arbetsgivare ger de anställda färre arbetstimmar istället för att säga upp och på så sätt kringgår turordningsregler och uppsägningstid
 • skärpt entreprenörsansvaret
 • tagit krafttag mot arbetslivskriminalitet och osund konkurrens.

Uppdaterades senast: