Arbetsrätt

Schyssta villkor på arbetsmarknaden är en central del av den svenska modellen

En stark arbetsrätt är en del av den svenska modellen och en förutsättning för ett tryggare Sverige. Vår arbetsmarknad ska ha trygga jobb med schyssta villkor för alla som arbetar och gör rätt för sig.

Socialdemokraterna vill:

 • att normen på svensk arbetsmarknad ska vara fasta heltidsanställningar
 • avskaffa allmän visstid, hyvling och begränsa möjligheten till delade turer
 • att företrädesrätten vid återanställning inte gå att sätta ur spel när arbetsgivare hyr in personal från bemanningsföretag
 • ha ordning och reda på svensk arbetsmarknad och få stopp på lönedumpning, skattefusk och utnyttjandet av svensk och utländsk arbetskraft.
 • att parterna förhandlar om frågor rörande arbetsmarknaden – det är den svenska modellen. ’
 • bibehålla maktbalansen mellan parterna på arbetsmarknaden
 • försvara arbetsrätten mot en högermajoritet i Sveriges riksdag

En stark arbetsrätt, ett tryggare Sverige

Med schyssta villkor, löner som går att leva på och trygga anställningar bygger vi ett starkare samhälle. Därför vill vi stärka anställningsskyddet för dem med osäkra anställningar. Vi vill att människor ska ha trygga jobb, en god arbetsmiljö och en lön att leva på. Det är vad vi gick till val på. Bland förslagen finns avskaffad allmän visstid och stopp för hyvling av arbetstid. Vi vill också att arbetskraftsinvandringen stramas upp. Och att minst 90 % av de anställda inom landets kommuner ska vara tillsvidareanställda. I regeringsställning har vi bland annat stärkt skyddet för visselblåsare, rivit upp lex Laval, förbjudit missbruk av visstidsanställningar och infört krav på bra arbetsvillkor i offentliga upphandlingar.

Den svenska modellen bygger på en stark arbetsrätt och starka parter på arbetsmarknaden. I Sverige finns grundläggande regler för arbetsmarknaden i lag. I övrigt är det kollektivavtal som reglerar lön, arbetstid, inflytandefrågor och andra anställningsvillkor. Det är fack och arbetsgivare som förhandlar fram kollektivavtal. Sverige ska inte konkurrera genom försämrat anställningsskydd och lägre löner.

Socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik står i skarp kontrast till Alliansen och SD som vill försämra arbetsvillkoren och göra det lättare för arbetsgivare att säga upp människor. De vill försämra LAS, utöka antalet osäkra anställningar och sänka ingångslönerna i kollektivavtalen genom lagstiftning. Högern vill med andra ord avveckla den svenska modellen så som vi känner den.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • stärkt den svenska modellen och infört avdrag för fackavgiften
 • förbjudit missbruk och stapling av visstidsanställningar
 • rivit upp lex Laval så att svenska villkor ska gälla i Sverige
 • skärpt entreprenörsansvaret
 • bekämpat arbetslivskriminalitet och osund konkurrens.