Storumans Arbetarekommun

Kontakta oss

Blå vägen 220
92331 Storuman


Blå vägen 220
92331 Storuman

exinggrobba@mac.com

070-2896747


Styrelse

Ordförande

Bo Anders Johansson

exinggrobba@mac.com

+46 70-289 67 47

Medlemsansvarig

Maria Gardfall

maria.15.gardfall@gmail.com

+46 70-603 78 11