Klimat

Världens första fossilfria välfärdsland

Vi vill ta oss an uppgiften att klara klimatkrisen genom att modernisera Sverige och ställa om till ett fossilfritt Sverige. Vi har tekniken, kunnandet och viljan. Genom att samla Sverige kan vi bli det första fossilfria välfärdslandet.

Gruppledare Miljö- och Jordbruksutskottet

Hanna Westerénlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialdemokraterna vill:

 • att Sverige ska driva på i EU och FN för att världens länder ska öka sina åtagande för att göra verklighet av Parisavtalets ambitioner
 • att kollektivtrafiken utökas, mer gods transporteras på järnväg och med fartyg och flygets utsläpp minskas
 • öka investeringarna i klimatåtgärder och ge stöd för nya innovationer i industrin som minskar utsläppen
 • minskade utsläpp från vägtrafiken genom ytterligare höjda krav på att blanda in förnybart i bensin och diesel, genom en bonus till den som köper miljöbil och att EU sätter ett slutdatum för bensin och dieseldrivna bilar
 • få ordentlig fart på återvinning och återanvändning så att vi får en mer hållbar konsumtion och en cirkulär ekonomi.

Klimatpolitik mot ett fossilfritt Sverige

Klimatförändringarna är det framtidshot som oroar svenskarna mest. Den här sommaren har vi sett värmeböljor över hela norra halvklotet. Kring klimatpolitiken kan vi samla våra resurser för kraftfulla klimatåtgärder. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Ett klimatpolitiskt ramverk med en klimatlag, ett klimatpolitiskt råd och de kanske mest ambitiösa klimatmålen i världen har införts av den socialdemokratiskt ledda regeringen.

En aktiv klimatpolitik är också en politik för framtidens jobb. Genom att Sverige går före och investerar i klimatvänlig teknik stärks våra företags konkurrenskraft. Svenska företag ska vara redo att sälja de innovationer som världen efterfrågar. Det skapar jobb och exportintäkter.

Vi ska göra det lönsamt för företagen att agera miljövänligt. Det ska vara lättare för människor att ta ett klimatansvar i sin egen vardag.

Sverige måste vara en stark kraft i FN och EU för en mer ambitiös klimatpolitik.

Uppdaterades senast: 09 juni 2020

Det här har vi gjort:

 • nått en bred klimatpolitisk uppgörelse som är en av de mest ambitiösa i världen
 • infört ett nytt system med miljöbilsbonusar och infört krav på inblandning av förnybara biobränslen i bensin och diesel vid pumpen
 • kraftigt investerat för klimatet, bl.a. lokala klimatinvesteringar över hela landet
 • presenterat den största tågsatsningen i modern tid
 • anslagit det största stödet per capita i världen till FN:s globala gröna fond för klimatåtgärder i fattiga länder.
 1. Farliga ämnen sprids i miljön och i produkter som vi och våra barn kommer i kontakt med. Att minska mängden skadliga kemikalier är en prioriterad miljöfråga för oss socialdemokrater.

  Läs mer om Kemikalier
 2. Socialdemokraterna vill att kärnkraften successivt fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor och energieffektivisering. Dock är Sverige idag ett av världens mest kärnkraftberoende länder. Kärnkraften kommer att utgöra en viktig del av vår elproduktion för lång tid framöver. Den ska användas på ett säkert och effektivt sätt.

  Läs mer om Kärnkraft
 3. Sverige är ett miljöland i framkant. I ett starkare samhälle kan vi klara de svenska miljömålen genom investeringar och nya regler som ger minskade utsläpp av växthusgaser, skyddar den biologiska mångfalden, skapar en giftfri miljö och bättre havsmiljö.

  Läs mer om Miljö
 4. Sverige behöver god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. Vårt land har unika förutsättningar för förnybar energi. Energi från vind, vatten och skog har stor potential att byggas ut under lång tid framöver. Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för att utveckla gemensamma lösningar. En stabil energiförsörjning med rimliga priser är viktigt för ett tryggare och starkare samhälle.

  Läs mer om Energi
 5. Hav och sjöar ska klaras från övergödning och försurning. Den biologiska mångfalden säkras i åar och älvar. Gifter och plast ska inte spridas i havet och fiskbestånden vara hållbara. Vårt rena dricksvatten ska ha ökat skydd.

  Läs mer om Havsmiljö
 6. Svensk livsmedelsproduktion ska öka. Vi vill stärka konsumenternas rätt till bra information och stoppa matfusket. Det stärker svenskt jordbruk och ger fler jobb på landsbygden.

  Läs mer om Mat
 7. I vårt starka samhälle investerar vi gemensamt i en infrastruktur som fungerar i hela landet. Oavsett var du bor ska det finnas effektiva och hållbara transportlösningar.

  Läs mer om Infrastruktur
 8. Den svenska skogen är vårt gröna guld som skapar jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Men den svenska skogen har också ett unikt naturvärde och ska därför förvaltas i balans mellan naturvård och skogsbruk.

  Läs mer om Skog