Digitalisering

Hela Sverige ska vara uppkopplat

Sverige ska fortsätta att vara ett ledande land när det gäller tillgången på snabbt bredband. Ett snabbt bredband och en pålitlig mobiltäckning är ett måste för att människor och företag ska kunna leva och bo i hela landet.

Sverige ska också vara ledande när det gäller innovationer och digital infrastruktur.

Den socialdemokratiska regeringen föreslår också i vårbudgeten mer pengar till de myndigheter som har ansvar för digitaliseringen. Förslaget är en del av regeringens total- och civilförsvarsupprustning.

Socialdemokraterna vill:

 • att hela Sverige ska ha tillgång till en snabb uppkoppling
 • att det ska finnas pålitlig mobiltäckning där människor bor och vistas
 • att utbyggnaden av bredband fortsätter i hela landet
 • att större vägar och järnvägsstråk får bättre uppkoppling i bilar och tåg
 • att myndigheter, kommuner, skolor och andra samhällsaktörer drar nytta av digitaliseringens möjligheter

Hela Sverige ska vara uppkopplat

En snabb uppkoppling på alla de platser där vi befinner oss idag år viktigare än någonsin. Digitaliseringen berör hela samhället och vi kommer inom en snar framtid att få se nya innovationer och digitala lösningar som vi inte kan föreställa oss idag.

Tillgången till snabb uppkoppling är central oavsett var i landet man bor. En bra uppkoppling är grunden i att sköta allt från kontakter med myndigheter och läsa tidningen, till barnens skolgång och det sociala livet. Vi lever idag i ett samhälle som i mångt och mycket kräver att det finns en tillgång till en snabb och pålitlig uppkoppling dygnet runt.

Socialdemokraterna har i regeringsställning tagit fram en ny bredbandsstrategi med en väsentlig ambitionshöjning jämfört med den förra borgerliga regeringens. Senast år 2025 vill vi att 99,9 procent av Sveriges befolkning ska ha tillgång till minst 100Mbit/s. Det är ett högt mål, men för oss är det en självklarhet att hela landet ska ha tillgång till en snabb uppkoppling. Vi har därför infört en garanti så att alla ska ha möjlighet att få en internetanslutning på 10 Mbit/s. Garantin införs för att hushåll och företag som inte har tillgång till bredband eller en bra mobiltäckning ska ha tillgång till grundläggande digitala tjänster.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • vi har ökat satsningarna rejält för att bygga ut bredbandet i hela landet
 • vi har höjt ambitionen för bredbandstäckningen: 99,9 % procent av befolkningen ska ha minst 100 Mbit/s
 • vi har infört en garanti så att alla får möjlighet till ska ha möjlighet att få en internetanslutning på minst 10 Mbit/s
 • vi har tagit fram en nationell digitaliseringsstrategi
 • vi har infört kunskap i programmering i skolan
 • vi har identifierat flera åtgärder för att stärka kommuners och regioners möjligheter att erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet, bland annat för att den offentliga sektorn ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter bättre
 • vi har, genom ett riktat statsbidrag till Sveriges kommuner och regioner, satsat på välfärdsteknik i kommunerna för att bland annat gynna de anställdas arbetsmiljö