Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Studiemedel

Alla ska ha möjlighet att studera

Ett generöst studiemedelssystem gör att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan utbilda sig. Det är bra för såväl individen som samhället, men också nödvändigt om vi ska kunna möta de stora behoven av utbildad personal som finns i landet. Detta är viktigt för en jämlik tillgång till välfärd i hela landet och för att bygga Sverige starkt. Studiestödssystemet i Sverige ska möjliggöra för människor att söka sig vidare till studier efter slutförd skolgång, eller att senare i livet återuppta sina studier. Det möjliggör ett livslångt lärande.

Socialdemokraterna vill

 • höja bidragsdelen av studiemedlet och stärka hela studiemedelssystemet så att ännu fler kan ha råd att studera vidare
 • utveckla och förbättra studiemedelssystemet så att alla kan bygga på sina kunskaper eller välja en ny yrkesbana under hela sitt arbetsliv
 • förbättra tryggheten vid studier och möjligheten till deltidssjukskrivning för studenter
 • minska snedrekryteringen till högre utbildning.

Alla ska ha möjlighet att studera

Sverige har ett av världens starkaste och mest omfattande studiestödssystem. Till skillnad mot i många andra länder kan man studera vidare med lån och bidrag och dessutom utan höga studieavgifter.

Det har möjliggjort att människor med olika bakgrund kunnat utbilda sig. Det är viktigt att studiemedlet fortsätter vara på en nivå som möjliggör studier och vidareutbildning och bidrar till att studenten kan fokusera på sina studier. Studenter behöver ha trygghet vid exempelvis sjukdom. För oss socialdemokrater är det också viktigt att Centrala Studiestödsnämnden (CSN) som ansvarig myndighet har de verktyg som krävs för att de gemensamma medel som gått till studielån återbetalas.

Socialdemokraterna vill att alla vuxna, inom alla delar av arbetslivet, ska ha möjlighet till fort- och vidareutbildning. Särskild uppmärksamhet ska ägnas dem med kort grundutbildning. Därför har vi infört ett nytt rekryterande studiestartsstöd, så att arbetslösa i behov av utbildning får möjlighet att skaffa sig den utbildning som krävs på dagens arbetsmarknad.

Därför har vi också infört ett nytt omställningsstudiestöd som stärker arbetstagarnas ställning på arbetsmarknaden och möjliggör omställning eller kompetensutveckling med 80 procent av lönen i upp till ett år.

Det här har vi gjort

 • infört ett nytt omställningsstudiestöd som möjliggör omställning eller kompetensutveckling med 80 procent av lönen i upp till ett år
 • höjt bidragsdelen med 300 kronor per månaden
 • stärkt tryggheten för studenter vid sjukdom
 • infört ett rekryterande studiestartsstöd för arbetslösa med stort utbildningsbehov
 • lagt fram ett förslag för att införa ett nytt omställningsstudiestöd för yrkesverksamma, som med studiebidrag och studielån kan studera med upp till 80 procent av tidigare lön under ett år
 • ökat studiebidragsdelen för akademiker som läser till lärare samt infört utbildningsbidrag för vissa ämneslärarinriktningar
 • infört CSN-lån för körkort.

Uppdaterades senast: