Ekonomiskt bistånd

Fler i jobb – färre med ekonomiskt bistånd

Några av de vanligaste skälen till att människor får ekonomiskt bistånd är arbetslöshet och sjukdom. Därför ska vi nå EU:s lägsta arbetslöshet till år 2020. Med fler i jobb får vi råd med en välfärd att vara stolta över. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Socialdemokraterna vill:

  • investera i utbildning, t.ex. Komvux och yrkesutbildningar så att fler kan få chansen att ta de jobb som finns
  • höja barnbidragen
  • förbättra de ekonomiska trygghetsnäten vid arbetslöshet och sjukdom och att kommunerna arbetar med att ge rätt stöd till de människor som har ekonomiskt bistånd.

Med fler jobb får vi också råd med en välfärd att vara stolta över

De vanligaste skälen till att människor får ekonomiskt bistånd är arbetslöshet och sjukdom. Därför har vi ett mål som är viktigare än alla andra – antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin i Sverige ska öka så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU till år 2020 höjda barnbidrag och studiebidrag till gymnasister.. Med fler jobb får vi också råd med en välfärd att vara stolta över.

Den borgerliga regeringens ensidiga fokus på skattesänkningar och privatiseringar gjorde inte Sverige bättre. Arbetslösheten ökade och klyftorna vidgades. Försämringar av a-kassesystemet och sjukförsäkringen har urholkat trygghetssystemen och tryckt ut människor till ekonomiskt bistånd. Målet för Socialdemokraterna är att de allra flesta ska ha 80 procent av tidigare lön i ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Socialdemokraterna prioriterar en aktiv jobbpolitik, en a-kassa som ger rimligt inkomstskydd och en fungerande sjukförsäkring. Tillsammans med en aktiv utbildningspolitik som rustar människor för att kunna ta de jobb som finns säkerställer vi att ingen människa ska behöva leva på ekonomiskt bistånd under längre tid än nödvändigt.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

  • byggt ut Kunskapslyftet så fler får chansen att utbilda sig
  • höjt den inkomstrelaterade ersättningen i a-kassan
  • infört 90-dagarsgaranti för att unga så att fler ska få chansen till jobb eller studier snabbare
  • barnbidraget höjs med 200 kr per månad från mars 2018.
  • Familjer som får ekonomiskt bistånd slipper också få sitt bistånd sänkt på grund av höjningen
  • över 300 000 fler personer är i arbete sedan regeringen tillträdde 2014.