Gå till innehåll

Ekonomiskt bistånd

Fler i jobb – färre med ekonomiskt bistånd

Några av de vanligaste skälen till att människor får ekonomiskt bistånd är arbetslöshet och sjukdom. Med fler i jobb får vi råd med en välfärd att vara stolta över. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Socialdemokraterna vill

  • investera i utbildning, t.ex. Komvux och yrkesutbildningar så att fler kan få chansen att ta de jobb som finns
  • höja barnbidragen
  • förbättra de ekonomiska trygghetsnäten vid arbetslöshet och sjukdom och att kommunerna arbetar med att ge rätt stöd till de människor som har ekonomiskt bistånd.

Med fler jobb får vi också råd med en välfärd att vara stolta över

De vanligaste skälen till att människor får ekonomiskt stöd är arbetslöshet och sjukdom. Med fler jobb får vi också råd med en välfärd att vara stolta över.

Tidigare borgerliga regeringars ensidiga fokus på skattesänkningar och privatiseringar gjorde inte Sverige bättre. Arbetslösheten ökade och klyftorna vidgades. Försämringar av a-kassesystemet och sjukförsäkringen har urholkat trygghetssystemen och tryckt ut människor till ekonomiskt bistånd. Målet för Socialdemokraterna är att förbättra trygghetssystem och att de allra flesta ska ha 80 procent av tidigare lön i ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Drygt 202 000 hushåll fick ekonomiskt bistånd någon gång under 2019 vilket motsvarar ungefär vart tjugonde hushåll i Sverige. Det var femte året i följd som antalet biståndshushåll minskade. Biståndsbeloppet per hushåll ökade något, liksom den genomsnittliga tidsperiod som biståndet utgått. Under 2019 betalade kommunerna ut 11,6 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd. Utbetalningarna ökade med 2 procent i fasta priser jämfört med år 2018. En förklaring till att utbetalningarna ökade är att den genomsnittliga period som ett hushåll fick ekonomiskt bistånd under året ökade något, från 6,7 till 6,9 månader.

Den socialdemokratiska regeringen har genom stora ekonomiska tillskott till kommunerna under de senaste åren betydligt förbättrat kommunernas förutsättningar att stärka socialtjänsten i de delar där bristerna har varit mest framträdande. Till det kan nämnas stora förstärkningar av den sociala barn- och ungdomsvården För att klara de uppgifter och utmaningar som väntar inom socialtjänsten behöver också många nya socialsekreterare och fältassistenter rekryteras under de närmaste åren. Till det måste också insatser vidtas inom socialtjänsten för att minska personalomsättningen.

Socialdemokraterna prioriterar en aktiv jobbpolitik, en a-kassa som ger rimligt inkomstskydd och en fungerande sjukförsäkring. Tillsammans med en aktiv utbildningspolitik som rustar människor för att kunna ta de jobb som finns säkerställer vi att ingen människa ska behöva leva på ekonomiskt bidrag under längre tid än nödvändigt.

Det här har vi gjort

  • byggt ut Kunskapslyftet så fler får chansen att utbilda sig
  • höjt den inkomstrelaterade ersättningen i a-kassan
  • infört 90-dagarsgaranti för att unga så att fler ska få chansen till jobb eller studier snabbare
  • höjt barnbidraget med 200 kr per månad
  • familjer som får ekonomiskt bistånd slipper också få sitt bistånd sänkt på grund av höjningen
  • över 300 000 fler personer är i arbete sedan regeringen tillträdde 2014

Uppdaterades senast: