Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Friskolor

Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag i skolan

Vi värnar rätten att välja skola. Men vi vet också att skolan inte är som vilken annan marknad som helst. Syftet med svensk skola ska varken vara vinst eller religiös påverkan. Det är dags att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolans utveckling. Socialdemokraterna vill därför förbjuda vinstuttag i skolan.

Socialdemokraterna vill

 • förbjuda vinstuttag ur skolan så att skattepengar som är avsedda för skolan stannar i skolan
 • göra om skolpengen så att den bidrar till ökad kunskap och likvärdighet istället för att överkompensera vinstdrivande friskolekoncerner
 • förbjuda religiösa friskolor
 • ha en gemensam antagning till alla skolor, oavsett driftsform. Kötid ska inte vara ett urvalskriterium
 • ta krafttag mot glädjebetygen och förbjuda skolreklam
 • ge kommunerna veto vid utökningar och nyetableringar av friskolor

Här kan du läsa frågor och svar om vad det innebär med att begränsa friskolans möjlighet till vinstuttag.

Omröstning vinster i välfärden

Ordning och reda i skolan

Vi värnar rätten att välja skola och vill se en ökad mångfald av pedagogiska inriktningar, men vi vill inte att det ska vara tillåtet att ta ut skattebetalarnas pengar som vinst. Det är dags att göra upp med den naiva syn på avregleringar och konkurrens inom skolan som främst Moderaterna stått för i decennier och som Sverigedemokraterna nu även anammat fullt ut.  

Att driva skola är inte som att driva vilken annan verksamhet som helst. Det innebär ett ansvar över barn och ungas framtid, över miljontals kronor i skattepengar och omfattar även myndighetsutövning. En elev kan inte reklamera och få tillbaka en misslyckad utbildning.

Idag gör vinstdrivande friskolekoncerner vinst på att ha lägre lärartäthet, sämre löner och färre specialpedagoger. Flera skolor har gått i konkurs efter överetableringar och misskötsel. Tusentals elever har plötsligt stått utan skola. Det är inte acceptabelt. Syftet med svensk skola ska aldrig vara vinst eller religiös påverkan. Därför vill vi förbjuda vinstuttag i skolan.

Socialdemokraterna vill skapa ett starkt samhälle med ordning och reda i skolsystemet. Skattemedel avsedda för skolan ska gå till våra barns utbildning – inte till vinster.

Det här har vi gjort

 • infört en ägarprövning, så att kriminella och oseriösa aktörer inte kan få tillstånd att driva skola
 • infört meddelarfrihet för alla anställda, oavsett driftsform
 • lagt fram förslag för att stoppa vinstjakten i friskolesektorn, som dock röstades ner i riksdagen
 • sett till att fler fristående skolor tar emot fler nyanlända elever.

Håller du med oss?
Vill du se till att det här blir verklighet?

Engagera dig nu och Bli medlem!

Uppdaterades senast: