Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Folkhögskola

En plats för kunskap och utveckling

Folkhögskolans potential att utveckla människor är enorm. Av egen kraft och tillsammans med andra kan folkhögskolan bidra till människors behov av att hitta nya vägar i livet. Utbildning och bildning gör Sverige starkare.

Socialdemokraterna vill

  • fortsätta att öka antalet platser inom folkhögskolan
  • göra det möjligt för studieförbund och folkhögskolor att finnas över hela landet
  • göra det möjligt att läsa en hel gymnasieutbildning på folkhögskola direkt efter grundskolan
  • att fler satsningar ska göras för att stärka folkhögskolelärarna och folkhögskolepedagogiken.

Folkhögskolan tar tillvara på möjligheter

Sedan de första folkhögskolorna etablerades i Sverige 1868 har folkhögskolan varit en plats för kunskap och utveckling för människor från vitt skilda bakgrunder och med olika erfarenheter. Med en karakteristisk pedagogik och med fokus på folkbildningens kraft har folkhögskolor runt om i landet gett människor möjligheter de tidigare inte fått i det reguljära skolsystemet.

Socialdemokraterna vill utveckla folkhögskolan och ta till vara på dess potential. Arbetsmarknaden ställer allt högre krav på att vi fyller på våra kunskaper genom hela livet. Det stora antalet nyanlända kräver också att vuxenutbildningen byggs ut. Här kan Sveriges alla folkhögskolor spela en stor och viktig roll.

Det här har vi gjort

  • byggt ut folkhögskolan med 8 000 nya platser
  • höjt studiebidraget för studerande på folkhögskolan med 300 kronor i månaden
  • investerat i studiemotiverande kurser, folkbildningsinsatser och svenskundervisning
  • satsat på ”Svenska Från Dag Ett” och ”Vardagssvenska” för att ge asylsökande svenskundervisning under asylprocessen.

Uppdaterades senast: