Stadgar

Här hittar du våra stadgar, fastställda av partikongressen 2017.

Stadgar - antagna 2017 (pdf) Pdf, 408.8 kB.

The constitution of the Social democratic party, adopted by the party congress in 2015.

Constitution - 2017 (pdf) Pdf, 419.7 kB.