Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Nato

Nato är Sveriges viktigaste försvarspolitiska arena.

Nato och ett svenskt medlemskap i försvarsalliansen

Sverige är i och med Natomedlemskapet ett säkrare land. Vi har nu ett starkare försvar av vår frihet, vår demokrati och vårt sätt att leva.

Natomedlemskapet höjer tröskeln i förhållande till en kris eller konflikt i vårt omedelbara närområde och ökar säkerheten både för Sverige och Nato som helhet. Sverige omfattas av de ömsesidiga försvarsgarantier som följer av artikel 5 i nordatlantiska fördraget. Nato är Sveriges viktigaste försvarspolitiska arena och Sveriges försvarsförmåga utgör enligt artikel 3 i nordatlantiska fördraget en del i det kollektiva försvaret.

Finlands och Sveriges medlemskap i Nato innebär en ny era för nordisk säkerhetspolitik. Norden samlat i Nato ger en stor potential för det nordiska säkerhets- och försvarssamarbetet.

Den militära alliansfriheten har varit ett fundament i Sveriges säkerhetspolitik. Den har historiskt tjänat oss väl och bidragit till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Ambitionen har varit att hålla ner spänningen i regionen och därmed säkra fred och stabilitet i närområdet. Det har varit framgångsrikt.

Den 24 februari 2022 valde Ryssland att invadera ett demokratiskt, fritt och självständigt land som inte på något sätt utgjorde ett hot. Sedan dess råder en helt ny verklighet där Ryssland totalt bryter mot den europeiska säkerhetsordningen.

Det här är den största utmaningen mot den europeiska säkerhetsordningen på mycket länge. Även om kriget skulle sluta imorgon, har vi ett totalt förändrat säkerhetspolitiskt läge i Europa. Putin har förberett sig på en långvarig konflikt med väst, och den här konflikten är existentiell för den ryska makteliten.

Det nordiska försvarssamarbetet utgör ett signifikant bidrag till alliansens försvarsförmåga i norra Europa och ska innefatta gemensam operationsplanering och förberedelser för gemensamt eller koordinerat operativt agerande i fred, kris och krig. På så sätt stärks också alliansens kollektiva försvar och säkerheten i det euroatlantiska området som helhet.

Sveriges specifika militäroperationella fördelar, utvecklade totalförsvar och avancerade och konkurrenskraftiga försvarsindustri ökar Natos samlade försvarsförmåga.

Sverige ska vara en aktiv medlem i att försvara demokrati, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Vi stödjer alliansens arbete för jämställdhet, med utgångspunkt i agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Vi ska driva vår progressiva, feministiska utrikespolitik och fortsätta vårt arbete för nedrustning och icke-spridning inom Stockholmsinitiativet, med bland andra Tyskland. Vi säger nej till utplacering av kärnvapen i Sverige eller permanenta Natobaser på svenskt territorium i fredstid.

Sverige ställer sig genom ett medlemskap bakom Natos hela politik inklusive försvar som bygger på en kombination av militära förmågor där kärnvapenavskräckning ingår som en del. Den har som grundläggande syfte att verka avskräckande och därigenom bevara freden. Den betraktas primärt som ett politiskt vapen och står i högre grad än konventionella förmågor under politisk kontroll även i tider av kris och krig.

Nato äger inga egna kärnvapen och USA:s, Storbritanniens och Frankrikes kärnvapen är nationella tillgångar.

Läs mer om Socialdemokraternas syn på Sveriges säkerhetspolitik Länk till annan webbplats..

Fakta om Nato

Vad är Nato?

Nordatlantiska fördragsorganisationen, Nato, är en politisk organisation och militär försvarsallians. Nato bildades 1949 av tio västeuropeiska länder samt USA och Kanada. Nato har idag 32 medlemsländer som samarbetar inom gemensamma säkerhets- och försvarsfrågor, tillsammans med 40 länder i Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien, genom formaliserade partnerskap. Natos agerande utgår från det så kallade strategiska konceptet som utgörs av kollektivt försvar, internationell krishantering och säkerhetssamarbete med partners.

Vilka länder är med i Nato?

Albanien, Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Frankrike, Finland, Grekland, Island, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Montenegro, Nederländerna, Nordmakedonien, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och USA.

Uppdaterades senast: