Innovation

För fler jobb och en starkare ekonomi

Sverige ska vara världsledande på att ta fram nya produkter, tjänster och affärsidéer. Genom innovation stärker företagen sin konkurrenskraft vilket i sin tur stärker hela samhället. Vi vill stärka möjligheterna för företagen att nyttja digitaliseringen, finansiera expansion, anställa nyckelpersoner, utveckla nya varor och tjänster och få stöd för export till växande marknader.

Socialdemokraterna vill:

  • stärka innovationsklimatet, öka konkurrenskraften och utveckla samarbeten
  • utveckla fler företagsinkubatorer
  • satsa på forskning och högre utbildning i hela landet.

Samarbete stärker Sveriges innovationsförmåga

Sverige räknas som en av världens främsta innovationsnationer, och vi socialdemokrater vill fortsätta att stärka den svenska innovationsförmågan. Genom nya produkter och tjänster har svenska företag kunnat hävda sig i den globala konkurrensen, vilket skapar förutsättningar att skapa ett tryggare samhälle.

För att stärka Sveriges innovationsförmåga och innovationsklimat är det viktigt att stimulera behovsmotiverad forskning samt utveckla samarbetet mellan politik på olika nivåer, näringsliv, offentlig sektor, myndigheter, fackliga och andra intresseorganisationer, industriforskningsinstitut och utbildningsväsendet.

Den socialdemokratiska ledda regeringen har därför tagit fram strategiska samverkansprogram där fem svenska styrkeområden pekas ut för att i samverkan kraftsamla kring innovationsinsatser. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem

För att prioritera en stärk innovationskraft har regeringen inrättat ett nationellt innovationsråd. Innovationsrådet fungerar som ett forum för löpande utbyte mellan regeringen och ledamöter från näringslivet, forskarvärlden och arbetsmarknadens parter. Rådet identifierar utmaningar och samverkansområden av strategisk betydelse för utvecklingen av innovationspolitiken samt föreslår initiativ för att stärka Sveriges innovations- och konkurrenskraft.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

  • inrättat ett nationellt innovationsråd
  • skapat strategiska samverkansprogram
  • höjt basanslagen till forskning och infört 10-åriga nationella forskningsprogram för viktiga näringar och samhällsutmaningar. Två viktiga områden är klimatutmaningen och att förbättra vård- och omsorgssektorn.