Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Apotek

En trygg och säker del av vården

Apoteken ska vara en del av vården och de ska fungera på ett tryggt och säkert sätt i kedjan vård-apotek-patient. Därför har vi ändrat reglerna för apoteksmarknaden för att stärka patienternas rättigheter. Dessa förändringar bidrar till ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Socialdemokraterna vill

  • att apotek ska finnas tillgängliga i hela landet
  • att alla patienter ska ha tillgång till läkemedelskunnig personal på apoteken för rådgivning och för att få de receptbelagda läkemedel du behöver inom 24 timmar
  • att apoteken, genom rådgivning och andra tjänster, ska bidra till att alla får en trygg vård och en säker läkemedelsanvändning.

Apoteken – en trygg och säker del av vården

Apoteken spelar en viktig roll för en jämlik vård med hög kvalitet. Vår utgångspunkt är att apotek ska finnas tillgängliga i hela landet och att människor ska känna sig trygga med att det finns läkemedelskunnig personal på plats för att kunna svara på frågor om hur läkemedel ska användas.

Vi socialdemokrater motsatte oss avregleringen och privatiseringen av apoteken, då det tidigare apoteksmonopolet i stort sett fungerade bra. Nu behöver vi sikta framåt för att stärka apotekens roll i hela vårdkedjan. För oss socialdemokrater är det viktigt att säkerställa att apoteken kan autveckla sin medicinska roll och att det statligt ägda Apoteket AB bidrar genom att konkurrera med kvalitet och professionalitet. Och på det sättet tar ett samhällsansvar.

Vi har lämnat förslag som syftar till att skapa förutsättningar för en trygg och jämlik läkemedelsförsörjning i hela landet.

Det här har vi gjort

  • infört en bestämmelse, i den nya apotekslagen, om att farmaceuten ska vara den som lämnar information och rådgivning vid expedieringen av recept
  • ansvaret för att läkemedel för en enskild kund ska kunna expedieras inom 24 timmar från beställning, flyttas över till läkemedelsleverantörerna. Detta för att du snabbare ska få dina läkemedel
  • beslutat att apotekens huvuduppdrag tydligt ska slås fast i lag och vara kopplat till läkemedel
  • infört mer generösa regler för apoteksombud på glesbygden.

Uppdaterades senast: