Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Hörby Arbetarekommun

Kontakta oss

Ringvägen 9
24271 LUDVIGSBORG


Folkets Hus, Ryttersgatan 12
24222 HÖRBY

renaldotirone@gmail.com

070-6248655, 0415-51244


Facebook

Styrelse

Ordförande

Renaldo Tirone