Bistånd

För fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling

Sveriges bistånd ska användas till att minska fattigdomen och orättvisorna i världen. Vi vill arbeta för att fler barn ska kunna gå i skolan, att fler människor ska få tillgång till rent vatten och att kvinnor och flickor ska ha lika möjligheter till utbildning, arbete och inflytande som män och pojkar.

Socialdemokraterna vill:

  • att alla politikområden ska samverka för att nå en hållbar utveckling i världen
  • att minst 50 procent av biståndet ska gå till satsningar för kvinnor och barn
  • att det ska vara höga krav på ordning och reda samt resultat i biståndsarbetet.

Bistånd för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling

Socialdemokraterna är övertygade om att välståndet i världen både måste ökas och fördelas rättvist. Sverige kan genom utvecklingssamarbete, det som kallas bistånd, medverka till en utveckling som gör det möjligt. Utvecklingssamarbetet ska hålla en hög kvalitet och ge resultat. Bistånd kan, rätt använt, vara en katalysator för utveckling, jämlikhet och framtidstro, men också ett sätt att bekämpa korrumperade odemokratiska styrelseskick. Samstämmighet inom och mellan politikområden är avgörande för att målen för biståndet kan nås.

Arbetet för att stärka kvinnors rättigheter och för ökad jämställdhet har länge varit en hörnsten i socialdemokratisk politik. Att rikta utvecklingssamarbetet till kvinnor stärker deras ställning men det är också ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom och förtryck, främja utveckling och åstadkomma hållbar förändring. Ökad jämställdhet ger minskad fattigdom.

Sverige har en lång tradition av ett generöst och ambitiöst bistånd och är en av världens största biståndsgivare per capita. Bistånd är en viktig del i att göra det möjligt för människor att ta sig ur fattigdom och förtryck. Vi socialdemokrater står fast vid enprocentmålet som innebär att Sverige lägger cirka en procent av sin bruttonationalinkomst på internationellt utvecklingssamarbete.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

  • antagit en feministisk utrikespolitik som bl.a. ska arbeta för att bistånd mer strategiskt ska främja jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter
  • Riktat om bistånd till mer akut hjälp för att kunna hjälpa fattiga och utsatta människor under coronapandemin
  • bidragit till införande av sexualundervisning i skolan i 21 länder i Afrika.