Sjukvård

En närmare sjukvård, med mindre köer!

Sverige har världens bästa läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Men något står inte rätt till när människor är oroliga för om de kommer att få hjälp i tid. Kommer jag tvingas armbåga eller köpa sig förbi mig i kön? Kommer vi sitta för länge på en stökig akutmottagning? Kommer vi få köra långt till förlossningen eller vänta förgäves på en ambulans?

Socialdemokraterna vill:

 • göra så att vården kommer närmare dig genom att utveckla vård- och hälsocentralerna så de kan ge dig mer och snabbare vård. Det gör vi till exempel med en fast läkarkontakt,bokning av tid via 1177och snabbare hjälp vid psykisk ohälsa. Läs mer längre ned!
 • införa en generalplan och satsar 3 nya miljarder för att kapa vårdköerna
 • förstärka ambulanssjukvården och bygga ut verksamheten med ambulanshelikoptrar i landet så att ambulansen ska kunna komma i tid i hela Sverige
 • satsa en halv miljard årligen på en utvecklad cancersatsning för att korta väntetiderna och stärka de sex regionala cancercentra
 • införa ett arbetsmiljölöfte. Alla som jobbar i välfärden ska hinna, orka och kunna ge patienter, brukare och klienter en god vård och omsorg av hög kvalitet
 • prioritera investeringar i vården framför skattesänkningar. Stoppa privatiseringar av akutsjukhus och gräddfiler i vården.

Socialdemokraterna kommer göra allt för att korta väntetiderna i sjukvården.

Vi gör det genom att ge vård efter behov – inte plånbok. Den som är i störst behov av att träffa en läkare, få en operation eller en behandling ska gå först, inte den som har råd att betala för en dyr vårdförsäkring. Dessa ”gräddfiler” blir allt vanligare idag och det krävs ett kraftfullt politiskt svar för att vända den utvecklingen så att behov och inte marknad styr den svenska vården.

Vi ska anställa fler inom vården, förbättra deras arbetsvillkor och se till så att deras kunskap och kraft tas till vara fullt ut. Vi måste öka statens kontroll och se till så att alla vårdens aktörer jobbar tillsammans för att du ska få hjälp så snabbt som möjligt. Vi vill göra upp med den borgerliga marknadsstyrningen av vården. Det är en svår strid men vi tar den, eftersom i ett starkt samhälle ska rätten till en förstklassig sjukvård, oavsett plånbok, kön eller bostadsort, vara en självklarhet.

I huvudsak vill vi öka tillgängligheten genom att:

 1. Satsa på personalen. När det inte finns personal som kan göra jobbet ökar väntetiderna. I grund och botten måste fler vilja jobba inom vården och de som är där idag måste vilja vara kvar. Det kräver bättre arbetsvillkor, personalinflytande och större resurser så att fler kan anställas.
 2. Öka närheten till stöd och vård.Vi behöver se till så att alla människor enklare och snabbare får rätt vård. Här behöver det finnas mer stöd och vård att få utanför sjukhusen på exempelvis vårdcentralen. Digitala hjälpmedel kan också bidra och komplettera den vanliga vården.
 3. Större statlig kontroll.För att garantera likvärdig vård i hela landet behövs en större statlig kontroll. Beroende på om det är storstad eller glesbygd så varierar tillgängligheten på så väl personal som fysiska platser att få vård. Här behöver staten ta ett större ansvar att se till att dels regionerna har resurser men också att de används på så sätt att de faktiskt leder till minskade väntetider i hela landet.

En närmare vård med utvecklade vård- och hälsocentraler

Det finns en stor trygghet i att ha ”sin” sjuksköterska eller läkare på vårdcentralen. En och samma person som finns där för en, under lång tid. Det finns också en stor trygghet i att snabbt kunna få kontakt och få ett besök. I dag är det för få som känner den tryggheten.

Socialdemokraterna arbetar med en reformering av primärvården. Vi vill att Sveriges vårdcentraler och hälsocentraler ska ha kraften att vara både basen och navet i sjukvården. En plats där du kan få hjälp med det mesta.

Steg för steg förstärker vi därför primärvården. I år tillför regeringen 3 miljarder kronor för att stärka primärvården.

Samtidigt vill vi införa system med en fast läkarkontakt. När du ringer din vård- eller hälsocentral så ska det vara en och samma person som du får hjälp av. Du ska inte bollas runt.

Vi vill också att du ska kunna boka tid på direkt via 1177. Du ska inte behöva ringa flera samtal.

Vi vill också att du som lider av psykisk ohälsa ska kunna få hjälp snabbt på vårdcentralen, utan lång väntan eller att behöva söka vård någon annanstans.

Vi vill också att det ska bli lättare att bedriva vård på landsbygden. Sverige ska hålla ihop, och då måste vården vara stark i hela landet.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • En historiskt stor satsning på hälso- och sjukvården genom 13 miljarder kr i ökade satsningar för bland annat fler anställda, bättre arbetsvillkor, kortade vårdköer, stärkt psykiatri och en bättre förlossningsvård
 • Förra mandatperioden investerade vi 35 miljarder kronor i välfärden
 • Under 2020 genomförs en rekordstor investering i välfärden genom 38,5 miljarder kronor till kommuner och landsting som ökar till 41,5 miljarder kronor år 2021
 • För 2020 har vi tillfört ytterligare 26 miljarder kronor i generella bidrag, varav 12,5 miljarder är permanenta anslagsökningar som kommer kommuner och regioner till del även kommande år. Det är viktiga tillskott för att ge kommunsektorn långsiktiga planeringsförutsättningar och upprätthålla samhällsviktiga funktioner såsom vård, skola och omsorg
 • Under 2021 och 2022 tillförs regionerna 4 miljarder kronor årligen för att vård som tvingats skjutas upp på grund av Coronaviruset ska kunna genomföras så att människor får tillgång till den vård som man har behov av och har fått beslutad
 • Två miljarder kronor avsätts för fortsatt testning och smittspårning av covid-19
 • Ambulanssjukvården förstärks med 100 miljoner kronor
 • Cancersjukvården förstärks med ytterligare 100 miljoner kronor till de tidigare 500 miljoner krornor
 • Satsat på fler sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor och undersköterskor samt byggt ut läkarutbildningen
 • Påbörjat ett långsiktigt arbete för att stärka den nära vården, så att du ska kunna få mer hjälp på din hälso- eller vårdcentral
 • Infört avgiftsfri cellprovtagning i hela landet inom ramen för det nationella screeningprogrammet mot livmoderhalscancer
 • Infört avgiftsfria läkemedel för alla barn under 18 år.