Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Barn

Ett tryggare Sverige för alla barn och unga

Alla barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden. Varje barn har rätt att växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål, oavsett bakgrund och familjens ekonomi.

Socialdemokraterna vill

 • ge unga som mår psykiskt dåligt snabb hjälp genom att öka resurserna till barn- och ungdomspsykiatrin
 • att barn och unga som drabbas av psykisk ohälsa snabbare ska få kontakt med vården. ”En väg in” behövs i alla regioner så att barn och unga lätt kan hitta rätt i vården. Det kan handla om ett enda telefonnummer som barn eller deras föräldrar kan ringa och få hjälp till rätt vårdnivå.
 • stärka elevhälsan och skolans roll i att upptäcka och förebygga psykisk ohälsa, till exempel genom hälsosamtal där frågor om psykisk ohälsa ingår
 • se fler ungdomsmottagningar som ska kunna ge stöd till barn och unga med lättare psykisk ohälsa
 • stoppa utförsäljningarna av Barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Inte en enda BUP ska säljas ut i de regioner där Socialdemokraterna styr
 • införa allmän förskola från två års ålder.

Mer tid för barnen

Sverige är ett av världens bästa land att växa upp i. Men idag har inte alla barn samma möjligheter att förverkliga sina drömmar. Alla barn ska ha samma rätt och möjlighet oavsett samhällsklass, kön, etnisk bakgrund, eventuella funktionshinder eller var de bor. Barnets bästa ska komma först vid alla beslut och åtgärder som rör barn. Därför har vi beslutat att göra FN:s barnkonvention till svensk lag.

En röst på Socialdemokraterna är en röst för ett starkare samhälle, där du som förälder både kan jobba heltid och ha barn – utan att behöva slå knut på dig själv eller gå ner i arbetstid.

Barnfattigdom beror på att barnens föräldrar är fattiga. Därför är en politik för fler jobb central för att bekämpa barnfattigdomen och skapa bättre uppväxtvillkor. Vårt mål är därför att öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar. Med fler jobb har vi råd med en bra välfärd och en bättre skola.

Det här har vi gjort

 • fattat beslut om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag
 • höjt underhållsstödet och barnbidraget med 200 kronor i månaden
 • investerat i mindre klasser, fler lärare och andra vuxna i skolan samt insatser för att minska de sociala klyftorna
 • satsat på att stärka elevhälsan med fler anställda
 • minskat barngrupperna i förskolan och anställt fler förskollärare.

Uppdaterades senast: