A-kassan

En arbetslöshetsförsäkring för omställning

I den globala konkurrensen är det viktigt att snabbt kunna anpassa sig efter nya förutsättningar och ta till sig ny kompetens. I vårt starka samhälle har vi en väl fungerande och solidariskt finansierad arbetslöshetsförsäkring. Det är nödvändigt för ett tryggare Sverige.

Socialdemokraterna vill:

  • att a-kassan ska stimulera till omställning på arbetsmarknaden. Den som är arbetslös ska få ut ersättning från försäkringen under en omställningsperiod
  • att fler ska få en ersättning som motsvarar 80 procent av den tidigare lönen
  • att a-kassan ska administreras av de fackliga organisationerna
  • att fler ska vara med i a-kassan
  • att det ska bli billigare att vara med i a-kassan och att det ska vara en frivillig försäkring som är gemensamt finansierad

Vi vill förbättra a-kassan

Den svenska modellen bygger på att alla som kan arbeta också arbetar. Men individen ska också våga byta jobb. En väl fungerande arbetslöshetsförsäkring är avgörande för en modern arbetsmarknad som ställer stora krav på omställning. Den som blir arbetslös ska inte också bli fattig. Vid arbetslöshet ska det finnas en ekonomisk trygghet och stöd till omställning.

Om du blir arbetslös ska samhället vara starkt. Därför vill Socialdemokraterna fortsätta att förbättra och utveckla a-kassan. Fler ska få en ersättning som motsvarar 80 procent av den tidigare lönen. Arbetslöshetsförsäkring ska stimulera omställning på arbetsmarknaden och ge såväl undersköterskan som ingenjören stabila ekonomiska förutsättningar.

A-kassan ska bygga på inkomstbortfallsprincipen, dvs. det är den förlorade arbetsinkomsten vid arbetslöshet som ska ersättas. På så sätt minskar rädslan för förändringar i arbetslivet samtidigt som omställningsförmågan i hela ekonomin ökar. Högerns logik är den omvända med förslag om sänkt a-kassa, försämrad sjukersättning, lägre löner och en urholkad välfärd. Det är en idé som inte bara ökar otryggheten, utan håller arbetskraftsdeltagandet och utvecklingen tillbaka. Den är dålig för svensk ekonomi.

Arbetslinjen står inte i motsats till trygghet för löntagare. De går hand i hand. Vi är stolta över att förlänga en a-kassa för fler med högre ersättning. Det gör skillnad för hur vi tar oss igenom denna kris.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

  • förstärkt a-kassan fram till 2022. Ersättningarna har höjts och villkoren förändrats så att fler deltids- och timanställda omfattasinfört avdragsrätt för fackföreningsavgift
  • minskat antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen
  • infört avdragsrätt för fackföreningsavgift