Gå till innehåll

Yrkesutbildning

Ett konkurrenskraftigt Sverige kräver skickliga yrkesarbetare

Vi vill att fler ska söka sig till en yrkesutbildning för att Sverige ska klara kompetensförsörjningen i framtiden. Ett konkurrenskraftigt Sverige kräver skickliga yrkesarbetare vilket i sin tur kräver attraktiva yrkesutbildningar.

Socialdemokraterna vill

  • stärka branschkopplingen i gymnasiets yrkesprogram och utveckla fler yrkescollege
  • att alla program i gymnasieskolan ska ge högskolebehörighet
  • att alla elever på yrkesprogram ska få en praktik av hög kvalitet
  • att yrkesvux byggs ut
  • att yrkeshögskolan utvecklas med fler utbildningsplatser, större flexibilitet och bättre planeringsförutsättningar

Yrkesutbildade bygger Sverige starkt

Den svenska arbetsmarknaden dras med en matchningsproblematik. Samtidigt som det finns människor som går arbetslösa har företagen svårt att hitta rätt kompetens. En stor del av detta beror på att för få personer söker sig till en yrkesutbildning.

Bristen är stor inom många yrkesgrupper. Efter Jan Björklunds gymnasiereform tappade yrkesprogrammen i attraktivitet vilket lett till en dramatisk minskning av antalet elever som går en yrkesutbildning. Yrkesprogrammen måste åter bli attraktiva för att klara kompetensförsörjningen till bristyrken. Skickliga yrkesarbetare kräver attraktiva yrkesutbildningar, varför vi satsar på att uppvärdera yrkesutbildningen. Gymnasiets yrkesprogram, yrkesvux och yrkeshögskolan behöver stärkas. Fler behöver uppfatta dessa utbildningar och bristyrken som attraktiva för att Sverige ska klara kompetensförsörjningen i hela landet.

Attraktiva yrkesutbildningar kräver kunniga yrkeslärare, investeringar i rätt lokaler och material och kunskaper som är gångbara för ett långt arbetsliv.

Sverige byggs starkt genom en kunnig och kompetens arbetskraft. Ska Sverige fortsätta vara ett av världens rikaste länder behöver vi investera i yrkeskunnande, inte i enkla jobb med lägre löner. Den svenska modellen bygger på kunskap, jämlikhet och arbete.

Det här har vi gjort

  • genomfört ett Kunskapslyft med över 96 000 nya utbildningsplatser inom vuxenutbildning, yrkeshögskola, folkhögskola och högskola
  • förbättrat möjligheten till regionala yrkesvuxutbildningar. Från den 1 jan 2021 finansierar staten sju platser av tio och kommunerna tre
  • infört en rätt till kompletterande vuxenutbildning som även innefattar behörighet till Yrkeshögskolan
  • infört specialiserade branschsskolor för vissa yrkesutbildningsinriktningar
  • tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv utvecklat WorldSkills Sweden och Yrkeslandslaget

Uppdaterades senast: