Vänersborgs Arbetarekommun

Kontakta oss

Edsgatan 22
46230 Vänersborg


Edsgatan 22
46230 Vänersborg

vbg.arbetarekommun@gmail.com

070-341 34 85


Facebook

Expedition

Assistent

Charlotte Olsson

vbg.arbetarekommun@gmail.com

070-3413485

Styrelse

Ordförande

Joakim Sjöling

j.sjoling@gmail.com

+46 70-679 15 62

Medlemsansvarig

Jonathan Svensson