Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Nu uppdaterar vi vårt internationella program!

Det nya internationella programmet ”En solidarisk värld - rättvis, hållbar och jämlik” togs fram för bara ett par år sedan, men mycket har mycket hänt i vår omvärld och här hemma sedan dess, inte minst på det säkerhetspolitiska området. Därför behöver programmet uppdateras.

Arbetet leds av Morgan Johansson och Peter Hultqvist och alla som ingår i arbetsgruppen hittar du i listan nedanför. Partiets internationella sekreterare Paula Carvalho Olovsson och S-gruppen i utrikesutskottets politiska sekreterare Emma Karlsson håller i pennan.

Under hösten kan partidistrikten bjuda in arbetsgruppens deltagare till partimöten för att diskutera utrikes- och säkerhetspolitik. Förfrågningar om medverkande skickas till anita.bergqvist@socialdemokraterna.se

Vid frågor skicka ett mail till Paula paula.carvalho.olovsson@socialdemokraterna.se och Emma emma.karlsson@riksdagen.se

Arbetsgruppen:

Morgan Johansson, sammankallande
Peter Hultqvist, sammankallande
Matilda Ernkrans
Ann Linde
Kenneth G Forslund
Niklas Karlsson
Carina Ohlson,
Azadeh Rojhan Gustafsson
Helene Fritzon
Lisa Nåbo
Sara Kukka-Salam
Oscar Ernroth
Anna Sundström
Paula Carvalho Olovsson, huvudsekreterare
Emma Karlsson, huvudsekreterare
Anita Bergqvist, samordnare