Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Arbetsmiljö

Bra arbetsmiljö och trygga jobb

Bra arbetsvillkor och en god arbetsmiljö skapar ett tryggare Sverige. En stark arbetsmiljölagstiftning, som betonar det förebyggande arbetet, behövs.

Socialdemokraterna vill

 • förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön genom stärkt arbetsmiljöarbete och satsningar på förebyggande arbete, tillsynsarbete och arbetslivsforskning
 • se över arbetsmiljöreglerna, ur ett jämställdhetsperspektiv, för att att förbättra arbetsmiljön inom kvinnodominerade sektorer
 • se över arbetsmiljöansvaret inom gig-ekonomin. Arbetsgivare ska inte kunna smita undan arbetsmiljöansvaret genom att gömma sig bakom en app
 • att alla anställda inom vård och äldreomsorg ska få kostnadsfria arbetskläder och arbetsskor
 • uppvärdera skyddsombudens roll
 • bekämpa arbetslivskriminaliteten. Svensk arbetsmarknad ska inte vara en fristad för kriminella aktörer
 • öka tillgången till företagshälsovård och säkerställa en jämställd företagshälsovård för både kvinnor och män.

Ingen ska behöva riskera liv och hälsan på jobbet.

I vårt starka samhälle ska arbetslivet vara hållbart och utvecklande. Arbete ska vara en källa till trygghet, egen försörjning och frihet - inte något som gör oss sjuka. Därför arbetar vi socialdemokrater för en tryggare arbetsmarknad. Alla i Sverige ska ha ett tryggt jobb där man varken blir utnyttjad eller utsliten.

Vi socialdemokrater värnar den svenska modellen som bygger på att fack och arbetsgivare kommer överens om anställningsvillkoren på arbetsmarknaden. Goda och rättvisa villkor och en bra arbetsmiljö är en förutsättning för hög produktivitet i svensk ekonomi som utmärks av högt arbetskraftsdeltagande och en hög sysselsättningsgrad. För att motverka stress och psykisk ohälsa i arbetslivet vill vi skärpa kraven på arbetsgivare, förbättra arbetsskadeförsäkringen samt stärka skyddsombudens roll. Det står i skarp kontrast till de högerkonservativas politik med försämrad arbetsrätt och fler otrygga anställningar.

För oss socialdemokrater är det självklart. Den svenska modellen ska utvecklas. Det ska vara ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden. Ingen ska behöva riskera liv och hälsa på jobbet.

Det här har vi gjort

 • tagit fram en nollvision för dödsolyckor på jobbet
 • minskat möjligheten att stapla visstidsanställningar på varandra
 • kraftigt ökat resurserna till Arbetsmiljöverket
 • en kraftfull satsning på att bekämpa arbetslivskriminaliteten
 • rivit upp lex Laval
 • höjt företagsboten för allvarliga arbetsmiljöbrott markant
 • startat en arbetsmiljökunskapsmyndighet i Gävle för att samla och utveckla kunskap.

Uppdaterades senast: