Gå till innehåll

Ungdomsrån

Vi kan aldrig acceptera att unga rånar och förnedrar andra unga

Samhällets reaktion ska vara snabb och tydlig. Vi behöver kännbara påföljder som avskräcker och bryter brottsspiraler. Men också en vuxenvärld som ser och agerar i tid.

Socialdemokraterna vill

  • stärka socialtjänstens förmåga att agera tidigare och även utan föräldrars samtycke
  • förbättra möjligheten att dela information mellan olika kommuners socialtjänst och mellan polis och socialtjänst. Sekretess ska inte hindra samhällets förmåga att agera i tid
  • skärpa straffet för flera gängrelaterade- och våldsbrott. Det finns flera förslag i Gängbrottsutredningen, exempelvis skärpta straff för rån och skärpta straff där flera gärningsmän ger sig på ett enskilt offer, som vi arbetar med
  • ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan så att pengarna går till högre lärartäthet, fler vuxna i skolan och elevhälsa stället för till skatteparadis
  • fortsätta att bygga ut polisen med fler poliser i hela landet.

Samhällets reaktion ska vara snabb och tydlig

Det är helt oacceptabelt att unga rånar och förnedrar andra unga. Samhällets reaktion ska vara snabb och tydlig för att visa hur oacceptabelt det är.

Konsekvenserna bör vara tydliga och kännbara. När brott skett behövs tydliga påföljder för att avskräcka och för att bryta brottsspiraler och mönster.

För att förhindra fler fall behövs en vuxenvärld som ser och agerar i tid. Föräldrar behöver ta sitt ansvar och samhället ska ge rätt stöd när det behövs. En socialtjänst som kan agera tidigt och en skola som ser alla är också avgörande.

Det här har vi gjort

  • vi ger mer pengar till polisen. Polisen måste få bättre förutsättningar för att kunna utföra sitt jobb. Därför har polisen fått mer resurser och kommer fortsätta att få det så de kan fortsätta att växa med fler poliser i hela landet
  • infört straffet ungdomsövervakning som bland annat innebär att man kan införa förbud att lämna bostaden under helger eller kvällar. På så sätt kan beteendemönster kan brytas
  • tagit bort straffrabatten för unga myndiga som begår grova brott.

Uppdaterades senast: