Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Ungdomsrån

Vi kan aldrig acceptera att unga rånar och förnedrar andra unga

Samhällets reaktion ska vara snabb och tydlig. Vi behöver kännbara påföljder som avskräcker och bryter brottsspiraler. Men också en vuxenvärld som ser och agerar i tid.

Socialdemokraterna vill

 • satsa på utökat föräldraskapsstöd
 • inrätta specialgrupper för punktmarkering av unga i riskzon
 • införa en ny socialtjänstlag och en ny tvångsvårdslagstiftning för ungdomar
 • utöka befogenheterna för socialtjänsten för så kallat mellantvång när den unge själv inte vill delta
 • införa vistelseförbud för ungdomar på väg in i kriminalitet
 • utöka skyldigheterna för föräldrar att medverka i sociala insatser för sina barn
 • förbättra möjligheten att dela information mellan olika kommuners socialtjänst och mellan polis och socialtjänst. Sekretess ska inte hindra samhällets förmåga att agera i tid
 • ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan så att pengarna går till högre lärartäthet, fler vuxna i skolan och elevhälsa stället för till skatteparadis
 • fortsätta att bygga ut polisen med fler poliser i hela landet
 • att ungdomskriminalitetsnämnder ska införas. Detta för att förhindra att barn och unga tidigt involveras i brottslighet och kriminella gäng
 • öka resurserna till idrottsrörelsen för att nå fler barn och unga.

Samhällets reaktion ska vara snabb och tydlig

Det är helt oacceptabelt att unga rånar och förnedrar andra unga. Samhällets reaktion ska vara snabb och tydlig för att visa hur oacceptabelt det är.

Konsekvenserna bör vara tydliga och kännbara. När brott skett behövs tydliga påföljder för att avskräcka och för att bryta brottsspiraler och mönster.

För att förhindra fler fall behövs en vuxenvärld som ser och agerar i tid. Föräldrar behöver ta sitt ansvar och samhället ska ge rätt stöd när det behövs. En socialtjänst som kan agera tidigt och en skola som ser alla är också avgörande.

Det här har vi gjort

 • gett polisen bättre förutsättningar för att kunna utföra sitt jobb. Vi har nu fler poliser än någonsin tidigare.
 • infört straffet ungdomsövervakning som bland annat innebär att man kan införa förbud att lämna bostaden under helger eller kvällar. På så sätt kan beteendemönster brytas
 • tagit bort straffrabatten för unga myndiga som begår grova brott.
 • skärpa straffen för grovt olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, utpressning och grov utpressning samt rån

Uppdaterades senast: