Gå till innehåll

Extratjänster

Meningsfulla arbetsuppgifter med kollektivavtalad lön

I vårt starka samhälle jobbar alla som kan jobba. Det finns meningsfulla uppgifter i kommunerna och inom den ideella sektorn som skapar värde i samhället. Socialdemokraterna har därför infört extratjänster – jobb med riktig lön där den som jobbar gör nytta och bidrar till att bygga ett tryggare Sverige.

Socialdemokraterna vill

  • ge fler chansen att gå till ett jobb och få en lön som man kan leva på
  • skapa jobb med meningsfullt innehåll och möjlighet till vidare anställning
  • garantera kollektivavtalade anställningsformer.

Meningsfulla arbetsuppgifter för den enskilde med kollektivavtalad lön

Socialdemokraterna säger nej till meningslösa aktiviteter med låg eller inte någon ersättning alls som utnyttjar människor som gratis arbetskraft. Därför har vi avskaffat det som kallades "Fas 3" och istället satsat på riktiga jobb.

Genom extratjänster har kommuner, regioner och privata utförare inom välfärden möjlighet att få en extra resurs som kan stötta verksamheten. Det finns många meningsfulla arbetsuppgifter inom välfärden, den ideella sektorn och i miljonprogrammens bostadsområden som inte blir utförda. Extratjänsten ska bidra till att höja kvaliteten inom till exempel vård, skola och omsorg. Samtidigt får en arbetslös person möjlighet att komma vidare ut på arbetsmarknaden.

Det här har vi gjort

  • satsningar för fler introduktionsjobb och extratjänster som skapar fler arbetstillfällen för nyanlända och långtidsarbetslösa vilket leder till att stärka deras ställning på arbetsmarknaden
  • avskaffat den ineffektiva arbetsmarknadsåtgärden "Fas 3" som infördes av den borgerliga regeringen Reinfeldt 2007 och som fick omfattande kritik för att vara verkningslös och kränkande
  • infört över 15 000 extratjänster
  • låtit statliga myndigheter erbjuda moderna beredskapsjobb med goda arbetsvillkor.

Uppdaterades senast: