Gå till innehåll

Utbildning

En nyckel till frihet och tillväxt

Utbildning lägger grunden för vår frihet och välfärd. I vårt starka och trygga Sverige konkurrerar vi med kunskap och innovation, inte låga löner och sämre anställningsvillkor.

Socialdemokraterna vill

 • fortsätta investera i hela utbildningsystemet, från förskola till högskola
 • återupprätta en jämlik kunskapsskola som kännetecknas av trygghet och studiero för alla elever
 • utbilda och anställa fler lärare och annan pedagogisk personal
 • bryta med marknadisering och konkurrens, återupprätta bildningsinstitutionerna i samhället. Religiösa friskolor ska förbjudas och vinstjakten stoppas
 • förbättra möjligheten att utbilda sig genom hela livet, i hela landet

Utbildning – en nyckel till frihet och tillväxt

I ett starkt samhälle finns utbildningsmöjligheter för alla – oavsett var i landet du bor eller var du befinner dig i livet. Utbildning och kunskap ger oss som individer möjlighet att förverkliga våra drömmar och är samtidigt en förutsättning för att Sverige ska vara ett konkurrenskraftigt land. Investeringar i utbildning och forskning lägger grunden för jobb och välfärd.

Skattesänkningar och privatiseringar gjorde inte Sverige bättre. I stället ökade arbetslösheten och konkurrenskraften sjönk. Kunskapsresultaten sjönk och antalet utbildningsplatser minskande. Resultatet blev ett rekryteringsgap på arbetsmarknaden och en skyhög ungdomsarbetslöshet.

I vårt trygga Sverige så investerar vi i utbildning och vår gemensamma framtid. Vi investerar i eleverna, i lärarna, i skollokalerna och möjligheten att komplettera sin utbildning även som vuxen. Fokus ska ligga på kunskap och bildning – inte vinstjakt eller religiös påverkan.

Det här har vi gjort

 • anställt mer personal i skolan och förskolan samt stärkt läraryrket
 • genomfört ett Kunskapslyft med över 96 000 nya utbildningsplatser
 • stärkt möjligheten för de med lägst utbildning att utbilda sig
 • infört rätt att läsa kompletterande utbildning på Komvux
 • tillfört resurser till forskning och högre utbildning över hela landet
 • förstärkt Komvux roll för kompetensförsörjning och integration genom ökad finansiering, förenklad betygsskala och prioritering av de med störst behov av utbildning

Uppdaterades senast: