Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Södertälje Arbetarekommun

Kontakta oss

Expedition

Ombudsman

Christer Kronblad

christer.kronblad@sodertalje.se

+46709814723

Politisk sekreterare

Marie Pårs Edgren

marie.pars-edgren@sodertalje.se

08-523 568 59

Politisk sekreterare

Nasif Kasarji

nasif.kasarji@sodertalje.se

08-52306690

Styrelse

Medlemsansvarig

Pia Sjöstrand