Södertälje Arbetarekommun

Kontakta oss

Expedition

Ombudsman

Christer Kronblad

christer.kronblad@sodertalje.se

+46709814723

Politisk sekreterare

Frida Johnsson

frida.skold-johnsson@sodertalje.se

08-52306859

Politisk sekreterare

Nasif Kasarji

nasif.kasarji@sodertalje.se

08-52306690

Styrelse

Ordförande

Ingela Nylund Watz

Medlemsansvarig

Pia Sjöstrand