Gå till innehåll

Kultur

För ett kreativt och demokratiskt Sverige

Konsten och kulturen bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Socialdemokraterna ser kulturen som en viktig del av välfärden. Investeringar i kultur banar också väg för nya jobb inom de kreativa näringarna.

Socialdemokraterna vill

 • utveckla kulturlivet i hela landet och öka stödet till allmänna samlingslokaler och mötesplatser
 • utveckla kultursamverkansmodellen
 • införa fri entré till regionala museer
 • utveckla konstnärernas villkor
 • utveckla kultur- och musikskolan.

Kultur för ett levande Sverige

Kulturens ställning är ett mått på samhällets värdighet. I detta arbete har den idéburna folkbildningen en central roll.

Kulturen har ett egenvärde. Den konstnärliga friheten är en förutsättning för den kreativa processen och att garantera denna frihet är politikens viktigaste uppgift.

Kulturen tillför människan unika värden, ger perspektiv på och förståelse för det egna livet och omvärlden. På så sätt bidrar kulturen till både individers och samhällens utveckling.

Därför är det professionella kulturlivet, de utövande konstnärerna, civilsamhället och de statliga kulturinstitutionerna så viktiga. Kultur är en del av vår välfärd och därför ska vi ha en stark statlig kulturpolitik i Sverige som ser till att alla kan delta i och ta del av kultur i hela landet – detta är en del av den svenska modellen.

Sverige behöver mer, inte mindre, kreativitet för att lösa de komplexa utmaningar vi står inför. Investeringar i kultur skapar ett rikare och starkare samhälle och banar väg för nya jobb, både inom och utanför de kreativa näringarna.

Det här har vi gjort

 • återinfört fri entré på statliga museer
 • tillfört kulturområdet 3,7 miljarder kronor i coronarelaterade krisstöd
 • satsat på musik- och kulturskolan, 200 miljoner kronor under perioden 2021-2022. 2023 avsätter vi 100 miljoner kronor mer än regeringen.
 • stärkt kultursamverkansmodellen med 300 miljoner kronor under 2021 och med 150 miljoner kronor åren därefter
 • avsatt en miljard kronor under 2021 för omställning och återstart av kulturaktiviteter i hela landet
 • fördubblat det statliga bidraget till kulturskolan till 200 miljoner kronor
 • förbättrat de kulturellt yrkesverksammas villkor – ökat stödet med 80 miljoner kronor
 • infört filmproduktionsincitament, 100 miljoner kronor per år
 • kronor per år under åren 2022-2025
 • beslutat att inrätta ”Sveriges museum om förintelsen” med placering i Stockholm. En första publik verksamhet inleds under 2022
 • satsat på bibliotek och läsfrämjande insatser
 • tagit fram ett kulturpolitiskt program Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterades senast: