Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Så stoppar vi mäns våld mot kvinnor

Grova brott

Varje dag utsätts flickor och kvinnor för trakasserier, våld och sexualbrott, inte sällan av en man som hon har eller har haft en relation med. Våldet orsakar stort lidande och livslånga konsekvenser. En del kvinnor och barn tvingas leva gömda för gärningsmannen. Det är oacceptabelt. Vårt Sverige kan bättre än så här.

Socialdemokraterna vill

 • införa en Lex Lotta. Om en kvinna mördas, trots att en myndighet känt till hennes utsatta situation, ska myndigheten ta sitt ansvar och anmäla sig själv
 • införa en ny lag för att stärka det straffrättsliga skyddet mot psykiskt våld. Psykiskt våld är en vanlig form av misshandel som tar sig uttryck på olika sätt, genom kränkningar och begränsningar av den personliga handlingsfriheten. Brottet ska kunna ge upp till fyra års fängelse.
 • göra det enklare att bli beviljad kontaktförbud. Kontaktförbud har stor betydelse för utsatta kvinnor och brottsoffer. Det ska bli enklare för personer som har blivit utsatta för kränkningar och våld i nära relation att få kontakförbud beviljat.
 • skärpa straffen. Straffen har skärpts för såväl misshandel, våldtäkt och sexköp som grov kvinnofridskränkning och överträdelse av kontaktförbud. Vi vill härnäst skärpa straffen för upprepade fall av allvarliga sexualbrott. Upprepade fall av allvarliga sexualbrott ska leda till strängare straff.
 • utreda hur skyddet för barn kan förstärkas när det gäller frågor om umgänge med en våldsam förälder
 • utreda hur våldsutsatta kvinnor i högre grad kan behålla den gemensamma lägenheten
 • ha ett långsiktigt och permanent stöd till kvinno- och tjejjourerna. Kvinno- och tjejjourernas viktiga arbete ska inte behöva bedrivas i projektform. Kvaliteten på de skyddade boendena ska stärkas.

Mäns våld mot kvinnor måste upphöra

För Socialdemokraterna har arbetet för att få slut på mäns våld mot kvinnor sedan länge varit en högt prioriterad fråga. Ett stort antal åtgärder har genomförts, såväl fler poliser och högre straff, som förebyggande åtgärder. Men i slutänden handlar det om att män måste ändra på sig och fysiskt och psykiskt, sluta misshandla kvinnor och barn.

Hedersrelaterat våld och förtryck innebär att människor, främst flickor och kvinnor men även pojkar, män och hbtqi-personer, begränsas i sina liv och utsätts för påtryckningar och våld. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket måste upphöra.

Rättssamhället ska alltid reagera kraftfullt mot brottslighet. Den som begår ett brott ska räkna med kännbara straff. Polisen ska ha tillräckliga resurser och verktyg för att kunna klara upp brott. Vi har höjt ett 70-tal straff, bland annat för misshandel, sexualbrott och grov kvinnofridskränkning. De som döms ska delta i behandling i fängelse. I regeringsställning tog vi fram ett omfattande program för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Vi ska vända på varje sten för att bekämpa brottsligheten.

Läs mer

40-punktsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Det här har vi gjort

 • satsat på polisen så att de har anställt 350 nya utredare som arbetar med mäns våld mot kvinnor
 • infört "Samtyckeslagen" som gör det ännu tydligare att sex som inte är frivilligt är olagligt
 • infört brottet oaktsam våldtäkt vilket bidragit till att antalet fällande domar ökat
 • infört en straffskärpningsgrund så att hedersbrott kan bestraffas hårdare
 • infört ett särskilt brott för hedersförtryck
 • höjt straffen för bland annat misshandel, sexualbrott och grov kvinnofridskränkning
 • ändrat reglerna så att villkorlig frigivning kopplas till krav på att delta i kriminalvårdens program för att förhindra återfall i brott
 • infört utreseförbud för att skydda barn från att föras utomlands för att bli bortgifta eller könsstympas
 • ökat bidragen till tjej- och kvinnojourerna
 • förstärkt reglerna för kontaktförbud
 • ändrat reglerna så att polisen kan läsa meddelanden även mellan närstående
 • gjort det kriminellt att låta barn bevittna våld mellan närstående.

Uppdaterades senast: