Gå till innehåll

Högskola

Högskoleutbildning bidrar till utveckling, kunskap och tillväxt

I ett starkt samhälle finns universitet och högskolor av hög kvalitet i hela landet. En socialdemokratisk högskolepolitik är en regional och nationell tillväxtmotor. För jobben och välfärden är tillgång till högre utbildning och forskning av stor vikt för den regionala innovationskraften och utvecklingen.

Socialdemokraterna vill

 • ge högre utbildning av hög kvalitet i hela landet
 • möjliggöra för arbetstagare att kunna bygga på kunskap och välja yrkesbana under yrkeslivet
 • öka antalet högskoleplatser i hela landet och ge fler möjligheter till distansutbildning
 • höja kvaliteten i den högre utbildningen genom starkare forskningsanknytning, utvecklad pedagogik, praktikmöjligheter och mer lärarledd tid
 • arbeta för en trygg högskola och för att fler ska må bra under sina studier
 • höja bidragsdelen av studiemedlet och stärka hela studiemedelssystemet så att ännu fler kan ha råd att studera vidare

Fler platser och högre kvalitet i högskolan

När kunskapskraven på arbetsmarknaden förändras behöver vi investera i utbildning så att fler människor kan ta de jobb som växer fram. Så bygger vi ett starkare Sverige. Högskoleutbildning bidrar till stärkta kunskaper, människors utveckling och samhällsengagemang, men också till en starkare ställning på arbetsmarknaden och tillväxt.

Vi socialdemokrater vill att högskolor och universitet ska finnas i hela landet och att fler platser tillförs i takt med arbetsmarknadens ökade krav på högskoleutbildad arbetskraft och välfärdens behov av utbildad personal. Alla lärosäten ska hålla hög kvalitet på både utbildning och forskning. Högskolornas samverkan med arbetslivet ska stärkas.

För mer kunskap och tillväxt bygger vi nu ut högskolor och universitet i hela landet med tiotusentals platser. Samtidigt satsar vi på kvalitetsförstärkningar, mer undervisningstid och höjda forskningsanslag. Det är viktigt att alla människor ges likvärdiga möjligheter att gå vidare till högskoleutbildning, oavsett bakgrund.

Det här har vi gjort

 • stärkt kvaliteten och ökat undervisningstiden i humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar samt lärarutbildningarna
 • byggt ut antalet högskoleplatser över hela landet. Från 2021 ökade antalet utbildningsplatser med närmare 21 000 så att kunskapslyftet inom högskolan omfattar cirka 44 000 platser
 • höjt studiebidragsdelen i studiemedlet med 300 kr/månaden
 • höjt ambitionen för studenthälsan. 25 miljoner kronor i nivåhöjning årligen från 2021 för att förstärka studenthälsan, förebygga psykisk och fysisk ohälsa och bidra till en bättre studiemiljö
 • höjt forskningsanslagen till universitet och högskolor
 • satsat på ett pedagogiskt lyft och fler möjligheter att studera på distans
 • Malmö högskola har tillförts resurser och blivit universitet
 • Tillsatt en omfattande styr- och resursutredning
 • Mälardalens högskola har blivit universitet

Uppdaterades senast: