Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Kontakt

Frågor om vår organisation, ditt medlemskap eller vår politik regionalt och lokalt?

Frågor om vår politik nationellt?

Ställ din fråga i vårt kontaktformulär Länk till annan webbplats..

Förfrågningar till Magdalena Andersson

Här finns e-post för förfrågningar till partiordförande

Partikansliet

Här hittar du kontaktuppgifter till vårt partikansli.

Vårt partikansli finner du på Sveavägen 68 och Mynttorget 2 i Stockholm.

Partisekreterare
Tobias Baudin
08-700 26 00
Presskontakt 
Inbjudningar och Förfrågningar

Biträdande partisekreterare
Nils Vikmång
08-700 26 00
Presskontakt

Kanslichef
Lisa Hedin
08-700 26 00
Presskontakt

Partikassör/ekonomichef
Joakim Jonsson
08-700 26 00
Presskontakt

Valledare i Europaparlamentsvalet
Gösta Brunnander
08-700 26 00
Presskontakt
Förfrågningar om medverkan vid arrangemang ställda till Socialdemokraternas kandidater i Europavalet 2024 skickas till inbjudningar@socialdemokraterna.se

Partiledningens sekretariat

Avdelningschef
David Strömberg

Inrikespolitisk sekreterare
Klas-Herman Lundgren
08-786 44 74

Inrikespolitisk sekreterare
Christine Khoso
08-786 45 32

Internationell sekreterare
Paula Carvalho Olovsson
08-786 44 84

Facklig-politisk sekreterare
Markus Pettersson
08-786 55 78

Facklig-politisk ombudsman
Eva Vikmång
08-786 57 41

Assistent internationella enheten
Anita Bergqvist
08-786 48 15

Ansvarig VU/PS
Johan Öhrn
08-786 59 98

Assistent partiordförande
Sanna Jansson
08-786 43 03

Politisk sekreterare till partisekreterare
Dan Lundqvist Dahlin
08-786 45 93

Assistent partisekreterare och kanslichef
Maria Calding
08-786 53 85

Riksdagsgruppens sekretariat

Avdelningschef Riksdagsgruppens sekretariat
Bitr gruppsekreterare AU/GS/GSM och riksdagsgruppens ledning
Andrine Winther
08-786 60 28

Assistent till riksdagsgruppen
Evalena Lindqvist
08-786 58 15

Assistent till riksdagsgruppen
Lena Niesink
08-786 43 13

Assistent gruppledningen
Sofia Wahlström
08-786 42 05

Politisk sekreterare individuellt ledamotsstöd
Joakim Edhborg
08-786 41 15

Politisk sekreterare individuellt ledamotsstöd
Petra Dahlberg
08-786 59 34

Politisk sekreterare till gruppledaren
Nasra Ali
08-786 62 01

Politisk sekreterare individuellt ledamotsstöd
Malin Axelsson
08-786 48 16

Politisk sekreterare individuellt ledamotsstöd
Esma Yagci
08-786 60 24

Politisk sekreterare individuellt ledamotsstöd
Daniel Lindblom
08-786 58 49

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningschef/HR-chef
Ulla Johansson
08-786 40 74

HR-generalist
Heli Flinckman
08-786 51 73

HR-generalist
Gisela Svedin Lindén
08-786 62 47 

Ansvarig för digitalisering och intranät
Anna Söby
08-786 59 88

IT-strateg
Mattias Gökinan

CRM-handläggare
Peter Åhlberg
08-786 53 88

CRM-handläggare
Felix Vincent
08-786 55 05

Ekonomi/CRM handläggare
Elias Saavedra
08-786 53 69

Redovisningsekonom
Ann Charlotte Pettersson
08-786 45 39

Redovisningsekonom
Rima Tanjar
08-786 47 24

Organisationsavdelning

Tf. Organisationschef/ombudsman kongress o event

Anna Nikula
08-786 62 45

Assistent organisationsavdelningen
Katri Nordgren
08-786 56 30

Ombudsman kyrkopolitik
Hans Josefsson
08-786 63 54

Kommunsekreterare
Anders Wallin
08-786 48 59

Organisationsombudsman med distriktansvar
Thomas Fridh
08-786 57 31

Organisationsombudsman med distriktansvar
Jill Melinder
08-786 53 34

Organisationsombudsman med distriktansvar
Camilla Frick
08-786 61 91

Organisationsombudsman med distriktansvar

Martina Cederlid
08-786 47 70

Organisationsombudsman med distriksansvar
Henrik Svensson
08-786 46 50

Ansvarig organisationsutveckling
Vidar Aronsson
08-786 53 98

Ombudsman med ansvar för samtalskampanj och värvning
Donna Delia

Ombudsman med ansvar för samtalskampanj och värvning
Hilda Pöldma
08-786 45 86

Ombudsman internkommunikation och verksamhetsdigitalisering
Anna Westberg
08-786 50 64

Ombudsman internkommunikation och verksamhetsdigitalisering
Stefan Jovanovic
08-786 45 15

Ombudsman turné
Ashkan Panahirad
08-786 42 52

Studiembudsman ansvarig för medlemsvård och organisering
Anna-Maria Engqvist
08-786 59 57

Kommunikationsavdelningen

Avdelningschef / Kommunikationschef
Emelie Schröder
076-549 69 08

Presschef
Odd Guteland
08-786 43 38

Pressekreterare
Mirjam Kontio
073-562 77 43

Pressekreterare
Ayan Jamil
08-786 60 23

Pressekreterare
Matilda Grebestam
08-786 66 99

Pressekreterare
Elin Aarflot
08-786 42 97

Pressekreterare
Ebba Thörn-Kock
073-555 36 75

Pressekreterare
Angelica Vallgren
08-786 45 89

Pressekreterare
Mattias Hagenström
08-786 47 12

Pressekreterare
Simon Sätherberg
08-786 41 75

Digital kommunikationsstrateg
Nina Adler
08-786 61 48

Chef digitala kanaler

Ebba Grape
08-786 62 94

Digital redaktör
Sofia Fanberg Högström
08-786 61 14

Digital redaktör
Mathias Hansson
08-786 43 46

Digital producent
Martin Arvebro
08-786 63 23

Digital producent
Felix Berglund
08-786 43 71

Omvärldsanalytiker
Olle Sundgren
08-786 62 82

Omvärldsanalytiker
Wilhelm Svärd
08-786 45 83

Opinionsstrateg
Emma Cederstrand
08-786 45 02

Kommunikatör medborgarkontakt
Henry Pettersson
08-786 48 20

Medborgarkontakter
Vill du ställa frågor till oss gör du det via vårt frågeformulär Länk till annan webbplats..

Politiska avdelningen

Avdelningschef
Elin Almqvist
072-145 82 27

Budgetchef
Veronica Nelson
08-786 52 54

Assistent finanspolitisk talesperson
Elisabeth Ellidotter Gyllenhammar
08-786 55 99

Politisk sekreterare Civilutskottet
Ola Nilsson
08-786 65 64

Politisk sekreterare Försvarsutskottet
Maria Lönn

Politisk sekreterare Utrikesutskottet
Emma Karlsson
08-786 60 32

Politisk sekreterare Justitieutskottet
Pia Magnusson
08-786 48 48

Politisk sekreterare Arbetsmarknadsutskottet
Daniel Kreivi
08-786 62 55

Politisk sekreterare Konstitutionsutskottet
Richard Rosander
08-786 61 19

Politisk sekreterare Utbildningsutskottet
Peter Lindh
08-786 62 94

Politisk sekreterare Socialförsäkringsutskottet
Mikael Sundesten
08-786 68 06

Politisk sekreterare Kulturutskottet
Ulla Bab Rydbeck
08-786 43 73

Politisk sekreterare Trafikutskottet
Mikael Magnusson
08-786 52 10

Politisk sekreterare Nordiska rådet, EU-nämnden
Malin Holmberg
072-454 61 93

Politisk sekreterare Socialutskottet
Oskar Taxén
08-786 42 08

Politisk sekreterare
David Lindvall
08-786 44 47

Politisk sekreterare Finansutskottet
Olof Tydén
08-786 42 68

Politisk sekreterare SkU
Agnes Nilsson
08-786 46 87

Politisk sekreterare Näringsutskottet
Maria Bergendahl Gerholm
08-786 42 13

Politisk sekreterare MjU
Theresa Olofsson
08-786 65 50

Lediga jobb

Frågor om vår politik nationellt?

Uppdaterades senast: