Gå till innehåll

Lag och ordning

Vårt Sverige kan bättre. Vi ska vända på varje sten för att bekämpa brottsligheten.

Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället. För att komma till rätta med kriminaliteten krävs många olika åtgärder, på många olika områden. Det handlar både om brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder, både om höjda straff och bättre skola och både om fler poliser och fler socialsekreterare. Det räcker inte med att bekämpa brotten, vi måste också bekämpa brottens orsaker.

Socialdemokraterna vill

  • 10 000 fler polisanställda till 2024
  • stoppa gängkriminaliteten. Rekryteringen till gängen ska stoppas. Då krävs många olika insatser, tex avskaffad straffrabatt för 18 – 21-åringar, bättre anpassade påföljder för unga och sociala insatsgrupper
  • bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vi vill bland annat höja minimistraffet för våldtäkt, öppna fler våldtäktsmottagningar och skärpa kraven på dömda att delta i behandling. Vi vill att kvinnor ska få ytterligare mer stöd och skydd.

Vi ska bekämpa brotten och brottens orsaker

Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället. För att komma till rätta med kriminaliteten krävs många olika åtgärder, på många olika områden. Det handlar både om brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder, både om höjda straff och bättre skola och både om fler poliser och fler socialsekreterare. Det räcker inte med att bekämpa brotten, vi måste också bekämpa brottens orsaker.

Det är när tron på framtiden går förlorad som gängen och våldet blir ett alternativ. Det effektivaste sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb, möjlighet att flytta hemifrån. En framgångsrik brottsbekämpning förutsätter tidiga förebyggande insatser och hela samhällets engagemang.

Rättssamhället ska alltid reagera kraftfullt mot brottslighet. Den som begår brott ska räkna med kännbara straff. Polisen ska ha tillräckliga resurser och verktyg för att kunna klara upp brott. Vi har höjt ett 70-tal straff, bland annat för misshandel, narkotikabrott, grov kvinnofridskränkning och vapenbrott. Vi har infört samtyckeslagen och höjt straffen för sexualbrott. De som döms ska delta i behandling i fängelse. Samhället ska aldrig stå passivt medan människor får sätta livet till i kriminella uppgörelser eller när kvinnor misshandlas och dödas av en person man har eller har haft en relation till.

Här kan du läsa mer om vårt arbete mot gängkriminalitet.

Här kan du läsa mer om vårt arbete mot mäns våld mot kvinnor.

Det här har vi gjort

  • vi har fler poliser än någonsin. Polisens budget har ökat med mer än 60 procent
  • polisen har fått bättre verktyg, till exempel hemlig dataavläsning,
  • vi har höjt ett 70-tal straff, bland annat för narkotikabrott, misshandel, grov kvinnofridskränkning och vapenbrott.
  • det är nu kriminaliserat att låta barn bevittna våld mellan närstående
  • tagit fram det första heltäckande brottsförebyggande programmet på 20 år
  • satsat resurser på skolan och socialtjänsten.

Uppdaterades senast: