Gå till innehåll

Lag och ordning

Vårt Sverige kan bättre. Vi ska vända på varje sten för att bekämpa brottsligheten.

Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället. För att komma till rätta med kriminaliteten krävs många olika åtgärder, på många olika områden. Det handlar om brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder, höjda straff, bättre skola och om fler poliser och socialsekreterare. Men det räcker inte med att bekämpa brotten, vi måste också bekämpa brottens orsaker.

Socialdemokraterna vill

 • Sverige behöver fler poliser över hela landet. Vi socialdemokrater sätter ett nytt mål – polisen ska ha 50 000 anställda 2032, varav över 34 000 ska vara poliser. Det är ett ambitiöst mål, en ökning med mer än 10 000 på tio år.
 • stoppa gängkriminaliteten. Rekryteringen till gängen måste stoppas. Då krävs många olika insatser, till exempel avskaffad straffrabatt för 18–21-åringar, bättre anpassade påföljder för unga och sociala insatsgrupper. Här kan du läsa mer om hur vi vill bekämpa gängkriminaliteten
 • den 14 augusti 2022 presenterade Magdalena Andersson även en nationell offensiv mot gängskjutningar och den 22 augusti presenterade vi ett liknande initiativ för att gå på den organiserade brottslighetens pengar
 • bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vi vill höja minimistraffet för våldtäkt, öppna fler våldtäktsmottagningar och skärpa kraven på dömda att delta i behandling. Vi vill att kvinnor ska få ytterligare stöd och skydd
 • se fler kameror för ökad trygghet i hela Sverige. Den 31 augusti i år presenterade Socialdemokraterna ett förslag om att slopa tillståndskravet för kameror i kommuner och regioner i fler verksamheter än kollektivtrafik.
 • införa specialgrupper för punktmarkering av unga i riskzon
 • införa vistelseförbud för ungdomar på väg in i kriminalitet
 • införa ungdomskriminalitetsnämnder för ungdomar som begår allvarliga brott

Vi ska bekämpa brotten och dess orsaker

Det är när tron på framtiden går förlorad som gängen och våldet blir ett alternativ. Det mest effektiva sättet att hindra unga människor från att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb och möjlighet att flytta hemifrån. En framgångsrik brottsbekämpning förutsätter tidiga förebyggande insatser och hela samhällets engagemang.

Rättssamhället ska alltid reagera kraftfullt mot brottslighet. Den som begår brott ska räkna med kännbara straff. Polisen ska ha tillräckliga resurser och verktyg för att klara upp brott. Vi har höjt ett 70-tal straff, bland annat för misshandel, narkotikabrott, grov kvinnofridskränkning och vapenbrott.

Vi har infört samtyckeslagen och höjt straffen för sexualbrott. De som döms ska delta i behandling i fängelset. Samhället kan aldrig stå passivt när människor får sätta livet till i kriminella uppgörelser eller när kvinnor misshandlas och dödas av en person som de har eller har haft en relation till.

Här kan du läsa mer om vårt arbete mot gängkriminalitet.

Här kan du läsa mer om vårt arbete mot mäns våld mot kvinnor.

Det här har vi gjort

 • vi har fler poliser anställda än någonsin. Polisens budget har ökat med mer än 60 procent under senare år
 • polisen har fått bättre verktyg, till exempel hemlig dataavläsning
 • vi har höjt ett 70-tal straff, bland annat för narkotikabrott, misshandel, grov kvinnofridskränkning och vapenbrott
 • kriminaliserat att låta barn bevittna våld mellan närstående
 • tagit fram det första heltäckande brottsförebyggande programmet på 20 år
 • satsat resurser på skolan och socialtjänsten.

Håller du med oss?
Vill du se till att det här blir verklighet?

Engagera dig nu och Bli medlem!

Uppdaterades senast: