Lag och ordning

Ett starkt samhälle kan aldrig acceptera den organiserade brottsligheten

Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel. Det är när tron på framtiden går förlorad som gängen och våldet blir ett alternativ. Vi ska bekämpa brotten, men också brottens orsaker.

Socialdemokraterna vill:

  • största polissatsningen på 20 år. Vi vill ha 10 000 fler polisanställda till 2024
  • stoppa gängkriminaliteten. Rekryteringen till gängen ska stoppas. Då krävs många olika insatser, tex avskaffad straffrabatt för 18 – 21-åringar, bättre anpassade påföljder för unga och sociala insatsgrupper
  • bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vi vill bland annat höja minimistraffet för våldtäkt, öppna fler våldtäktsmottagningar och skärpa kraven på dömda att delta i behandling. Vi vill att kvinnor ska få ytterligare mer stöd och skydd.

Vi ska bekämpa brotten och brottens orsaker

Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel. Det är när tron på framtiden går förlorad som gängen och våldet blir ett alternativ. Vi ska bekämpa brotten, men också brottens orsaker. Det effektivaste sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb, möjlighet att flytta hemifrån. En framgångsrik brottsbekämpning förutsätter tidiga förebyggande insatser och hela samhällets engagemang.

Rättssamhället ska alltid reagera kraftfullt mot brottslighet. Genom de påföljder ett brott får demonstrerar vi våra värderingar och befäster vad som är rätt och fel. Den som begår brott ska räkna med kännbara straff. Ungdomar som hamnat i kriminalitet behöver en väg ut från miljöer som förvärrar deras problem. Mäns våld mot kvinnor orsakar död och oerhört lidande. Det är oacceptabelt. Socialdemokraterna vill höja straffet för våldtäkt och att fler sexualbrott leder till fällande domar. Genom fler våldtäktsmottagningar och krav på att bevis sparas kan utredningarna förbättras. De som döms ska delta i behandling i fängelse. Samhället ska aldrig stå passivt medan det pågår drogförsäljning och människor får sätta livet till i kriminella uppgörelser. Vi vill ha 10 000 nya polisanställda men också satsningar på sociala insatsgrupper och på skolan.

Här kan du läsa mer om vårt arbete mot gängkriminalitet.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

  • mer pengar till polisen. Polisen måste få bättre förutsättningar för att kunna utföra sitt jobb. Därför har polisen fått mer resurser
  • polisen får 1,9 miljarder kronor extra 2021
  • höjda straff. Vi har bland annat höjt straffet för grovt vapenbrott så att det automatiskt blir häktning
  • förebygga mäns våld mot kvinnor. Det är oacceptabelt när kvinnor inte kan vara trygga. Vi har tagit fram en heltäckande strategi för att förebygga mäns våld mot kvinnor och infört en samtyckeslagstiftning.
  • Barn som bevittnar våld får status som brottsoffer