Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Skolarbete

Denna sida är till för dig som gör ett skolarbete om Socialdemokraterna och vår politik.

Hur hittar jag information om politiken?

På vår Vår politik hittar du information om vad vi tycker i olika sakfrågor.

Vårt parti hittar du information om hur partiet är uppbyggt och hur beslut fattas inom socialdemokratin.

Här hittar du våra partiprogram och politiska riktlinjer.

sieuropaparlamentet.se Länk till annan webbplats. hittar du information om vår EU-politik.

regeringen.se Länk till annan webbplats. hittar du alla pressmeddelanden och uttalanden som regeringen gör. Där finns även utredningar och propositioner.

riksdagen.se Länk till annan webbplats. finns information om beslut som fattats i riksdagen, protokoll från debatter och andra underlag som riksdagen har för sitt beslutsfattande.

Arbetarrörelsens arkiv Länk till annan webbplats. hittar du information om arbetarrörelsens historia, gamla partiprogram med mera.

På sidan Lättläst finns information om vår politik enkelt beskrivet.

Tips! Använd sidornas sökfält och sök på de ord eller begrepp som du är intresserad av.

Vad gör Socialdemokraterna?

Vi är 80 000 medlemmar och vi finns i alla Sveriges kommuner. Tillsammans arbetar vi för att skapa ett mer rättvist och jämlikt samhälle. Vi gör en massa olika saker:

  • Vi har politiska företrädare i fullmäktigeförsamlingar, nämnder, kommunstyrelser och i Riksdagen. Där jobbar vi för att genomföra det vi tycker, bland annat jobbar vi med att skapa förutsättningar för att människor ska kunna arbeta och få utbildning, att kvinnor och män ska få lika förutsättningar och chanser i livet och utveckla vår gemensamma välfärd. Genom våra representanter i Europaparlamentet arbetar vi bland annat mot internationell brottslighet och miljöförstöring
  • Vi arrangerar studiecirklar, kurser, demonstrationer och andra saker som hör föreningslivet till. Till exempel arbetar vi aktivt mot rasism. Eftersom vi är en av Sveriges största folkrörelser är det självklart att vi också genomför en mängd olika föreningsaktiviteter.
  • Vi samarbetar mycket tillsammans med LO och den svenska fackföreningsrörelsen. Alla har rätt till ett jobb. Tillsammans jobbar vi för en schysst arbetsmarknad med rättvisa löner och avtal.
  • Vi bedriver en lång rad internationella projekt, bland annat i Palestina och Israel, Vitryssland, Moldavien, Sydafrika, Namibia, Brasilien och Filippinerna. Tillsammans med socialdemokratiska organisationer i hela världen jobbar vi för en rättvis värld utan barnarbete, svält och förtryck. Det gör vi bland annat genom ESP Länk till annan webbplats., det Europeiska Socialdemokratiska Partiet, som är en samorganisation för socialdemokratiska partier i Europa.

Uppdaterades senast: