Kollektivavtal

Ordning och reda på arbetsmarknaden

Den svenska modellen bygger på samverkan mellan fack och arbetsgivare som sluter kollektivavtal om löner och andra anställningsvillkor. Det är en framgångsrik modell som bidragit till ordning och reda på arbetsmarknaden och en positiv utveckling för hela landet.

Socialdemokraterna vill:

  • säkerställa goda arbetsvillkor och öka tryggheten på jobbet för alla som jobbar i Sverige. Då är det avgörande att det finns kollektivavtal som reglerar spelreglerna på arbetsmarknaden
  • svenska fackförbund ska alltid kunna kräva ett svenskt kollektivavtal, ytterst med stöd av stridsåtgärder (med de begränsningar som följer av EU-rätten).

Starka kollektivavtal för ett tryggare Sverige

I Sverige ska det vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor. Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, tar ansvar och känner sig trygga.

Den svenska modellen bygger på en stark arbetsrätt och starka parter på arbetsmarknaden. I Sverige finns grundläggande regler för arbetsmarknaden i lag. I övrigt är det kollektivavtal som reglerar lön, arbetstid, inflytandefrågor och andra anställningsvillkor. Det är fack och arbetsgivare som förhandlar fram kollektivavtal. Även uppgiften att se till att kollektivavtalen respekteras vilar på avtalsparterna själva.

Socialdemokraterna värnar den framgångsrika svenska modellen. Vi vill att arbetsmarknadens parter, både arbetsgivarorganisationer och fackförbund, ska ha många medlemmar, vara starka och kunna träffa heltäckande, branschanpassade kollektivavtal. Svenska kollektivavtal ska gälla alla på svensk arbetsmarknad.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

  • stoppat krav på försämrade anställningsvillkor avseende både lön och trygghet för ungdomar och nyanlända
  • stoppat och motverkat lönedumpning och diskriminering av utländska arbetstagare
  • tillsammans med arbetsmarknadens parter hittat långsiktiga lösningar som gör att nyanlända kan komma in på arbetsmarknaden fortare
  • rivit upp lex Laval
  • drivit frågan om kollektivavtal som krav vid upphandling.