Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Äldreomsorg

Det ska vara tryggt att bli gammal

Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Socialdemokraterna vill

 • stoppa vinstjakten i äldreomsorgen och förbättra personalens villkor för att öka tryggheten för de äldre
 • införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten och mer social samvaro genom en satsning på idrott och friluftsliv för äldre
 • anställa fler inom äldreomsorgen, förbättra arbetsvillkoren och stärka deras kunskap och kompetens
 • avskaffa minutscheman i hemtjänsten och garanterad tillsvidareanställning på heltid till alla som slutför vård- och omsorgsprogrammet som undersköterskor
 • ta fram en långsiktig kvalitetsplan för äldreomsorgen. Vårt mål är en jämlik och jämställd äldreomsorg med hög kvalitet i hela landet
 • bygga fler äldreboenden.

Trygg äldreomsorg i hela landet

Behoven ska styra inom äldreomsorgen. Skattepengar till äldreomsorg ska säkra de äldres rätt till god och sammanhållen vård och omsorg ska inte delas ut som vinst till aktieägare

Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen ökar. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer också höga krav på vår välfärd.

För att möta de ökade behoven och förbättra äldreomsorgen har vi tidigare investerat 7,5 miljarder i en historisk satsning på svensk äldreomsorg för att öka bemanningen och höja kvaliteten. Från 2022 föreslår regeringen flera satsningar på äldreomsorgen och avsätter ytterligare 2,5 miljarder kronor. Den innehåller en permanent resursförstärkning till kommunernas äldreomsorg på 4 miljarder kronor årligen och en storsatsning på kompetenshöjande åtgärder inom ramen för regeringens äldreomsorgslyft. Sammantaget innebär detta 10 miljarder kronor mer till äldreomsorgen år 2022 jämfört med 2018.

Vi föreslår att den viktiga kompetenssatsning, Äldreomsorgslyftet, förlängs. Vi föreslår också att den pågående språkträningen för anställda inom äldreomsorgen vidgas till fler yrkesgrupper inom vård, skola och annan omsorg. Satsningarna på att öka kunskapen, kompetensen och förbättra arbetsmiljön för personalen gör det möjligt för alla kommuner att avskaffa minutscheman i hemtjänsten och garantera tillsvidareanställning på heltid till alla som slutför vård- och omsorgsprogrammet som undersköterskor. Det här satsningarna behövs. Äldreomsorgens personal behöver bättre förutsättningar för sitt viktiga arbete så att äldre i Sverige kan vara trygga i att äldreomsorgen fungerar när man behöver den.

En generell kvalitetsplan för hur äldreomsorgen ska utvecklas långsiktigt behöver tas fram. Det handlar om säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen genom till exempel tryggad personalförsörjning, flexibla former för biståndsbeslut om äldreomsorg. I vårt starka samhälle ska alla som behöver få en plats på ett äldreboende – då behöver fler äldreboenden byggas.

Det här har vi gjort

 • permanent resurstillskott till äldreomsorgen med 4 miljarder kronor årligen
 • ett äldreomsorgslyft för fler trygga medarbetare och en tryggare äldreomsorg
 • infört en återhämtningsbonus i sjukvården och äldreomsorgen för att främja ett hållbart arbetsliv för dem som arbetar inom hälso- och sjukvården
 • infört ett investeringsstöd för fler äldreboenden
 • förenklat möjligheten för kommuner att ge hemtjänst till äldre utan omfattande behovsprövning
 • infört ett särskilt vaccinationsprogram från hösten 2022 med avgiftsfri pneumokockvaccinering för medicinska riskgrupper och 75-åringar
 • tillsatt en utredning för att stoppa vinstjakten inom hälso- och sjukvården
 • underlättat för idéburen verksamhet att bedriva offentligt finansierad välfärd.

Håller du med? Skänk en slant.
Varje bidrag gör nytta.

Uppdaterades senast: