Gå till innehåll

Äldreomsorg

Det ska vara tryggt att bli gammal

Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Socialdemokraterna vill

 • stoppa vinstjakten i äldreomsorgen och förbättra personalens villkor för att öka tryggheten för de äldre
 • införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten och mer social samvaro genom en satsning på idrott och friluftsliv för äldre
 • anställa fler inom äldreomsorgen, förbättra arbetsvillkoren och stärka deras kunskap och kompetens. Avskaffa minutscheman i hemtjänsten och garanterad tillsvidareanställning på heltid till alla som slutför vård- och omsorgsprogrammet som undersköterskor
 • ta fram en långsiktig kvalitetsplan för äldreomsorgen. Vårt mål är en jämlik och jämställd äldreomsorg med hög kvalitet i hela landet
 • bygga fler äldreboenden.

Trygg äldreomsorg i hela landet

Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen ökar. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer också höga krav på vår välfärd. Därför gör vi nu historiskt stora investeringar i kommuner och landsting för att stärka välfärden.

För att möta de ökade behoven och förbättra äldreomsorgen har vi tidigare investerat 7,5 miljarder i en historisk satsning på svensk äldreomsorg för att öka bemanningen och höja kvaliteten. Från 2022 föreslår regeringen flera satsningar på äldreomsorgen och avsätter ytterligare 2,5 miljarder kronor. Den innehåller en permanent resursförstärkning till kommunernas äldreomsorg på 4 miljarder kronor årligen och en storsatsning på kompetenshöjande åtgärder inom ramen för regeringens äldreomsorgslyft. Sammantaget innebär detta 10 miljarder kronor mer till äldreomsorgen år 2022 jämfört med 2018.

Bland annat föreslår regeringen att den viktiga kompetenssatsning, Äldreomsorgslyftet, förlängs och avsätter 1,7 miljarder 2022 och samma summa 2023. Regeringen föreslår också att den pågående språkträningen för anställda inom äldreomsorgen vidgas till fler yrkesgrupper inom vård, skola och annan omsorg. Satsnignarna på att öka kunskapen, kompetensen och förbättättra arbetsmiljön för personalen gör det möjligt för alla kommuner att avskaffa minutscheman i hemtjänsten och garantera tillsvidareanställning på heltid till alla som slutför vård- och omsorgsprogrammet som undersköterskor. Det här satsningarna behövs. Äldreomsorgens personal behöver bättre förutsättningar för sitt viktiga arbete så att äldre i Sverige kan vara trygga i att äldreomsorgen fungerar när man behöver den.

Den pågående satsningen på äldreomsorgen förlängs och fram till 2024 kommer medel att skjutas till för att fullfölja de fem initiativen i satsningen:

 1. Ett utökat investeringsstöd för bostäder för äldre
 2. Ett prestationsbaserat stöd för att minska andelen timanställningar
 3. Ett prestationsbaserat stöd för att utöka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen
 4. Medel för att utöka läkarkompetensen inom äldreomsorgen
 5. Medel för lönekostnader under utbildningstiden för undersköterskor som via Yrkeshögskolan utbildar sig till specialistundersköterskeutbildning med inriktning mot äldrevård och demensvård

Vi vill införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten för att öka tryggheten och bryta många äldres ensamhet genom att stödja insatser som ökar äldres möjligheter till social samvaro.

En generell kvalitetsplan för hur äldreomsorgen ska utvecklas långsiktigt behöver tas fram. Det handlar om säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen genom t.ex. tryggad personalförsörjning, flexibla former för biståndsbeslut om äldreomsorg. I vårt starka samhälle ska alla som behöver få en plats på ett äldreboende - då behöver fler äldreboenden byggas. Därför har ett särskilt investeringsstöd till äldreboenden införts.

Ett särskilt vaccinationsprogram införs från hösten 2022 med avgiftsfri pneumokockvaccinering för medicinska riskgrupper och 75-åringar.

Det här har vi gjort

 • permanent resurstillskott till äldreomsorgen med 4 miljarder kronor årligen
 • ett äldreomsorgslyft för fler trygga medarbetare och en tryggare äldreomsorg
 • återhämtningsbonus i sjukvården och äldreomsorgen för att främna ett hållbart arbetsliv för dem som arbetar inom hälso- och sjukvården
 • infört ett investeringsstöd för fler äldreboenden
 • kommunerna har fått möjlighet att ge enklare former av hemtjänst till äldre utan omfattande behovsprövning.

Uppdaterades senast: