Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Miljö

En ambitiös miljöpolitik ger jobb

Sverige är ett miljöland i framkant. I ett starkt samhälle kan vi klara de svenska miljömålen genom investeringar och nya regler som ger minskade utsläpp av växthusgaser, skyddar den biologiska mångfalden samt skapar en giftfri miljö och bättre havsmiljö.

Socialdemokraterna vill

 • minska utsläppen av växthusgaser. Sverige ska bli den första fossilfria välfärdsnationen
 • satsa 500 miljoner kr mer än regeringen och SD på att stärka friluftslivet och skötseln av naturreservat, nationalparker och vandringsleder genom skydd och åtgärder av värdefull natur
 • skapa fler naturnära jobb i hela landet, inriktade på natur- och skogsvårdande skötsel
 • sats 30 miljoner kr mer än regeringen och SD på miljövövervakning. Vi ser ett akut behov att ha en robust och pålitlig miljöövervakning, särskilt med tanke på de snabba klimatförändringarna som påverkar ekosystem och biologisk mångfald.
 • driva på för tuffare kemikalieregler i EU och införa inhemska skatter på farliga ämnen
 • minska övergödningen av haven och skydda vårt rena dricksvatten
 • bevara mer värdefull natur och marina områden för att rädda den biologiska mångfalden
 • stärka arbetet vid flera myndigheter för att förebygga, förhindra och bekämpa olika former av brottslighet kopplat till avfall.

Miljöåtgärder stärker Sveriges konkurrenskraft

Miljöförstöringen skapar otrygga människor där gifter sprids i vatten och i vår mat, där haven är övergödda, där partiklar i luften gör oss sjuka och värdefull natur försvinner. Med ett starkare samhälle kan vi skapa strängare lagar, fler styrmedel och investeringar som leder mot en hållbar utveckling.

Sammanlänkade skyddade naturområden är en förutsättning för den biologiska mångfalden. Reningen av vårt avloppsvatten måste bli bättre och utsläppen som leder till övergödning i haven och försurning i sjöarna måste minska. Vårt rena dricksvatten måste skyddas.

Hormonstörande ämnen ska inte drabba varken människor eller miljö. Tungmetaller och andra farliga ämnen ska begränsas eller bytas ut. Platser där barn vistas dagligen ska vara giftfria.

Miljöåtgärder kan stärka Sveriges konkurrenskraft och stimulera till jobb och företagande. Genom att gå före i omställningen kan våra företag bli världsledande i att utveckla den teknik och miljöprofil som världen efterfrågar. Vi tror på breda lösningar och investeringar snarare än skattesänkningar för att klara de stora miljöproblemen.

Det här har vi gjort

 • en historiskt stor förstärkning av investeringarna för miljön med fördubblad miljöbudget och kraftigt höjda anslag för att skydda natur, stödja klimatinvesteringarna och minska mängden farliga kemikalier
 • satsat 400 miljoner kronor under 2021 för att stärka friluftslivet och skötseln av naturreservat, nationalparker och vandringsleder
 • skapat naturnära jobb i hela landet, inriktade på natur- och skogsvårdande skötsel satsade vi 180 miljoner kronor under 2021
 • breda, historiska överenskommelser om klimatet, energin och livsmedelsproduktionen
 • tagit ledarrollen för klimat och miljö inom EU och i FN
 • satsar 600 miljoner kronor på fler naturreservat för att skydda värdefull natur
 • återskapat våtmarker som bidrar till stora, positiva effekter på klimatet och den biologisk mångfalden. Därför ökade vi satsningen på att restaurera våtmarker med 350 miljoner kronor under 2021
 • den S-ledda regeringen satsade 50 miljoner kronor under 2021 för att stärka arbetet med bekämpningen av främmande arter
 • föreslagit en satsning på 50 miljoner kronor för att stärka arbetet vid flera myndigheter för att förebygga, förhindra och bekämpa olika former av brottslighet kopplat till avfall.

Håller du med oss?
Vill du se till att det här blir verklighet?

Engagera dig nu och Bli medlem!

Uppdaterades senast: