1. Global jämställdhet och respekt för flickors och kvinnors mänskliga rättigheter. Den feministiska utrikespolitiken handlar om att säkerställa flickors och kvinnors rättigheter, representation och resurser. Kvinnor och flickor ska ha samma möjlighet

  Senast ändrad: 2023-08-15 09.54 • Storlek: 23.4 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Feministisk utrikespolitik
 2. Ett tryggare Sverige för alla barn och unga Alla barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden. Varje barn har rätt att växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål, oavsett bakgrund och familjens ekonomi. Socialdemokraterna

  Senast ändrad: 2022-09-09 08.33 • Storlek: 22.2 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Barn
 3. Trygg barnomsorg på kvällar och helger En trygg och modern barnomsorg är öppen och tillgänglig oavsett när på dygnet som föräldrarna arbetar. Föräldrar som arbetar på kvällar, nätter och helger ska precis som alla andra kunna lämna sina barn i

  Senast ändrad: 2022-10-04 13.30 • Storlek: 21.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Barnomsorg
 4. Fler i jobb – färre med ekonomiskt bistånd Några av de vanligaste skälen till att människor får ekonomiskt bistånd är arbetslöshet eller sjukdom. Med fler i jobb får vi råd med en välfärd att vara stolta över. Så skapar vi ett starkare samhälle och

  Senast ändrad: 2022-09-09 08.17 • Storlek: 22.8 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Ekonomiskt bistånd
 5. Ett jämställt samhälle är ett tryggare Sverige Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter på alla livets områden. Män och kvinnor är och ska behandlas som jämlikar. Socialdemokraterna vill

  Senast ändrad: 2022-08-31 08.12 • Storlek: 22.5 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Feminism
 6. Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag i skolan Vi värnar rätten att välja skola. Men vi vet också att skolan inte är som vilken annan marknad som helst. Syftet med svensk skola ska varken vara vinst eller religiös påverkan. Det är dags att ta

  Senast ändrad: 2023-06-16 16.26 • Storlek: 24.7 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Friskolor
 7. Mindre elevgrupper och fler fritidsaktiviteter Fritidshemmen ska vara en självklar del av skoldagen. En trygg plats för kunskap, skapande, musik och idrott. En fritidsverksamhet av hög kvalitet kan både bidra till högre kunskaper och ge alla barn en

  Senast ändrad: 2022-10-04 13.34 • Storlek: 22.9 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Fritidshem
 8. Tillgänglighet och delaktighet i alla delar av samhället För Socialdemokraterna handlar tillgänglighet om att forma ett samhälle där alla behövs och alla kan delta. Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det

  Senast ändrad: 2022-09-28 21.57 • Storlek: 25 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Funktionsnedsättning
 9. En trygg och lärorik förskola för alla barn Förskolan ska vara lärorik och stimulerande för alla barn. Elevgrupperna ska fortsätta minska så att barnen erbjuds en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid att se varje barn.

  Senast ändrad: 2022-10-04 13.35 • Storlek: 23.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Förskola
 10. Föräldrar ska inte behöva välja mellan föräldraskap och arbete Alla barn har rätt till en nära relation med båda sina föräldrar. Varken kvinnor eller män ska behöva välja mellan föräldraskap och arbete. Socialdemokraterna vill att en successiv

  Senast ändrad: 2022-09-26 14.35 • Storlek: 21.9 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Föräldraförsäkring